Bläddra

Att främja gröna obligationer. SOU 2017:115 : Betänkande från Utredningen om gröna obligationer

Kategorier: Finansrätt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Särskilda rättsområden
Köp här

Att främja gröna obligationer. SOU 2017:115 : Betänkande från Utredningen om gröna obligationer

Kategorier: Finansrätt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Särskilda rättsområden
Köp här
Om målet är att öka tillväxten av gröna obligationer och därmed göra dem till en viktig finansieringskälla för en beslutad hållbar omställning krävs åtgärder. Dessa kan delas in i tre kategorier
  • Att förbättra befintlig marknad utifrån de gröna obligationer vi har i dag. Trots allt har den gröna obligationsmarknaden på tio år växt från ingenting till närmare 300 miljarder dollar.
  • Att försöka skapa gröna obligationer som har delvis nya egenskaper, främst en lägre kreditrisk, och därmed erbjuder en lägre finansieringskostnad.
  • Att på olika sätt undanröja en del av de extra kostnader och hinder som säkert avhåller en del emittenter från att emittera gröna obligationer, även om de uppfyller de krav som ställs.

Det är utredningens uppfattning att det inte finns en lösning på alla de utmaningar som finns utan att det snarare handlar om att pröva en bred arsenal av områden inom vilka marknaden för gröna obligationer kan främjas.

Särskild utredare: Mats Andersson

Köp ditt eget exemplar av utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!