Bläddra

av: Jacob Nordangård

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Detta är en rafflande och paradoxal historia om hur en av världens mäktigaste finans- och oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet. Rockefellerfamiljens långvariga kamp mot klimathotet innehåller inslag av…
Köp här

Isbn: 9789151907499

Utgivningsår: 20190422

Utgivare: Insamlingsstiftelsen Pharos, Printall AS

Mediatyp: BB

av: Lars Bern

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vi lever i en tid där alla pratar om att skapa att hållbart samhälle. Men vad är hållbart? Mot vad skall samhället vara hållbart? Varför ser vi bara mänskliga aktiviteter som ett hot mot hållbarheten? Kan även naturliga fenomen hota livet på jorden? Och i så fall vad kan vi människor göra åt det? Ekologisterna anser…
Köp här

Isbn: 9789175178332

Utgivningsår: 20151030

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart J. Lundqvist

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Hur kan vi bevara de naturresurser som tillhör oss alla samtidigt som vi slår vakt om demokratin och den individuella valfriheten? I den här boken diskuterar Lennart J. Lundqvist fyra olika sätt att möta den kommande globala resursknappheten. Oavsett vilken modell vi väljer måste den bygga på medborgarnas delaktighet…
Köp här

Isbn: 9789179242886

Utgivningsår: 20170529

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jacob Nordangård

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Detta är en rafflande och paradoxal historia om hur en av världens mäktigaste finans- och oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet. Rockefellerfamiljens långvariga kamp mot klimathotet innehåller inslag av sofistikerade…
Köp här

Isbn: 9789151907505

Utgivningsår: 20191211

Utgivare: Insamlingsstiftelsen Pharos

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Är det möjligt att minska vägtrafikens utsläpp av växthusgaser med 70 procent från 2010 till 2030? Rapportförfattaren fil dr. i energi- och miljösystemanalys Per Kågesons beräkningar visar att målet inte är möjligt att nå med nuvarande styrmedel. Även i ett scenario med mycket goda förutsättningar, dvs. under…
Köp här

Isbn: 9789138249437

Utgivningsår: 20190618

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
Det övergripande syftet med utredningen har varit att identifiera miljöproblemen från användning av plast under hela livscykeln och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna som plasten för med sig. Utredningen föreslår bl.a. att regeringen: tillsätter en nationell resurs för samordning av…
Köp här

Isbn: 9789138248805

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Klimatförändringar Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
För att nå negativa utsläpp av växthusgaser krävs kompletterande åtgärder, vid sidan av omfattande utsläppsminskningar. Denna strategi innehåller principer och mål för en politik på området kompletterande åtgärder samt en handlingsplan…
Köp här

Isbn: 9789138250198

Utgivningsår: 20200130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175175324

Utgivningsår: 20131218

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Borgeryd, Pär Holmgren, Annika Jacobson, Ebbot Lundberg, Stefan Sundström

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Bästa boken om Sveriges sämsta idé är en unik antologi som bygger på människors engagemang. Här möter du Vattenfalls ägare ? svenska folket- som berättar för regeringen vad de tycker om bolagets planer på att öppna fem nya brunkolsgruvor i Tyskland. Boken innehåller även texter från forskare, artister, företagsledare…
Köp här

Isbn: 9789187329081

Utgivningsår: 20141117

Utgivare: Pärspektiv

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
I förslaget till klimatstrategi har sex av riksdagens partier enats om en långsiktig inriktning av politiken. Det sänder en tydlig signal till alla aktörer i samhället då förslagen med stor sannolikhet kommer att bli stommen i Sveriges framtida klimatpolitik – oavsett regering, säger Miljömålsberedningens…
Köp här

Isbn: 9789138244692

Utgivningsår: 20160726

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Kjell Mårtensson, Karin Westerberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Boken sätter fokus på företagets beroende av naturens system och ser naturen som en central intressent i företaget. Författarna presenterar perspektiv och modeller som synliggör, utmanar och förändrar företagets relationer till naturen. Målet är att de facto minska företagets negativa påverkan på miljön och andra…
Köp här

Isbn: 9789147112654

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mattias Svensson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
En bok som tar miljöfrågorna på allvar och söker lösningar. – Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet Alltför många tycks tro att en ambitiös miljöpolitik måste leda till grå öststatsetatism. I den här boken visar Mattias Svensson att det är fel. – Klas Eklund, ekonom och…
Köp här

Isbn: 9789187379239

Utgivningsår: 20150102

Utgivare: Fores

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Särskilda rättsområden
Om målet är att öka tillväxten av gröna obligationer och därmed göra dem till en viktig finansieringskälla för en beslutad hållbar omställning krävs åtgärder. Dessa kan delas in i tre kategorier Att förbättra befintlig marknad utifrån de gröna obligationer vi har i dag. Trots allt har den gröna obligationsmarknaden på…
Köp här

Isbn: 9789138247471

Utgivningsår: 20180122

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jacob Nordangård

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
This is a thrilling and paradoxical story of how the family that made the world dependent on oil, has funded environmental and climate research since the 1950s, helped shape climate policy measures since the 1980s, and supported climate activism since the 1990s. The Rockefeller family’s long-standing battle against…
Köp här

Isbn: 9789198584301

Utgivningsår: 20191211

Utgivare: Insamlingsstiftelsen Pharos

Mediatyp: BB

av: Stellan Tengroth

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Nationalekonomi
Tillväxt till döds handlar om att se mönster, reflektera och att våga ställa de obekväma frågorna. Med vardagliga liknelser blir det obehagligt tydligt att fortsatt ekonomisk tillväxt inte längre är ett val. Inte bara visar den det orimliga i att fortsätta som vanligt, den ger också personliga reflektioner kring…
Köp här

Isbn: 9789197879309

Utgivningsår: 20100409

Utgivare: Stellan Tengroth

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Kortare handläggningstider för t.ex. täktärenden är målet! I varje enskilt miljöprövningsärende är det ofta flera aktörer som påverkar tillståndsprocessens effektivitet, inte bara verksamhetsutövare och MPD (länsstyrelsens miljöprövningsdelegation). En faktor är remissrundor, där vissa aktörer kommer in sent i…
Köp här

Isbn: 9789138237885

Utgivningsår: 20120914

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kajsa-Stina Benulic

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
The scientists: ‘Meat is bad for the environment’. The Food and Agriculture Organization and the Swedish government authorities: ‘We must remedy this somehow’. All together: ‘Consumers must be informed and educated about this. That way, they can choose what to eat more wisely, and put pressure on politicians and…
Köp här

Isbn: 9789187843679

Utgivningsår: 20161027

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde, Göran Duus-Otterström

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Utsläppen av växthusgaser  håller på att förändra livsbetingelserna på jorden på ett omvälvande sätt. Den här boken handlar om de etiska utmaningar som  klimathotet ger upphov till. Att tänka klart kring den globala uppvärmningen kräver inte bara att vi vet vad problemen beror på och hur de  kan lösas,  utan även att…
Köp här

Isbn: 9789172350991

Utgivningsår: 20150908

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Jojje Olsson

Kategorier: Asiens historia Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Politik och statsskick Politisk korruption Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Högaktuell bild av världens nya supermakt »En heltäckande och intressant bok om dagens Kina och de allvarliga problem landet står inför.« Tidskriften Respons »Det är en jobbig men nödvändig bok som journalisten Jojje Olsson skrivit om Kina. Jobbig därför att han sammanfattar en alltmer deprimerande utveckling.…
Köp här

Isbn: 9789177890331

Utgivningsår: 20191213

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Jojje Olsson

Kategorier: Asiens historia Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Politik och statsskick Politisk korruption Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Högaktuell bild av världens nya supermakt »En heltäckande och intressant bok om dagens Kina och de allvarliga problem landet står inför.« Tidskriften Respons »Det är en jobbig men nödvändig bok som journalisten Jojje Olsson skrivit om Kina. Jobbig därför att han sammanfattar en alltmer deprimerande utveckling. Boken…
Köp här

Isbn: 9789175453606

Utgivningsår: 20160907

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT BESTÄLLA. Välfärd i grönt – att misslyckas är inte ett alternativ*. Hur ska Sverige kunna åstadkomma en grön omställning? Hur skapas förutsättningar för nya gröna entreprenörer? Vilka utmaningar och möjligheter möter det etablerade näringslivet?Detta är några av de frågor som behandlas i…
Köp här

Isbn: 9789138238752

Utgivningsår: 20130129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johan Ehrenberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Energiindustri Fysik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Industrier och branscher Matematik och naturvetenskap Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Johan Ehrenberg berättar på ett roligt och inspirerande sätt om varför vi ska göra el själva och delar med sig av tips och idéer. Han berättar om det han själv har gjort, inget annat. Om egen el. Detta är den tredje reviderade upplagan.
Köp här

Isbn: 9789188029010

Utgivningsår: 20141208

Utgivare: Bokförlaget ETC

Mediatyp: BC

av: John Hassler, Björn Carlén, Jonas Eliasson, Filip Johnsson, Per Krusell, Therese Lindahl, Jonas Nycander, Åsa Romson, Thomas Sterner

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Klimatpolitik är ett komplext område där det finns ett behov av många perspektiv. I SNS Konjunkturråd 2020 ingår nio forskare från fleradiscipliner, med olika bakgrund och delvis också skiftande ståndpunkter i denklimatpolitiska debatten. De analyserar den svenska klimatpolitiken i ett globalt sammanhang genom att…
Köp här

Isbn: 9789188637277

Utgivningsår: 20200117

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Odd Nygård

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Sveriges anslutning till EU i januari 1995 innebar att gemenskapens regler för bevarande av biologisk mångfald skulle genomföras i Sverige. Enligt dessa regler skulle ett ekologiskt nätverk av skyddade områden kallat Natura 2000 skapas för att garantera gynnsam bevarandestatus för ett urval av Europas arter och…
Köp här

Isbn: 9789175751405

Utgivningsår: 20131107

Utgivare: Asili AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. De politiska förväntningarna på grön upphandling utgår till stor del från att de privata producenternas och konsumenternas reaktioner på upphandlingarna ska leda till reducerad miljöbelastning. Rapporten visar att det inte finns några vetenskapligt vedertagna resultat som kan…
Köp här

Isbn: 9789138240540

Utgivningsår: 20131211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Elin Jakobsson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Internationella relationer Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Normer och attityder Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Why do some proposed norms become accepted by the international community while others do not? This thesis investigates this central question using two normatively charged international issues – disaster risk reduction and climate-induced migration – as vehicles for explanation. While climate-induced migration…
Köp här

Isbn: 9789177973621

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Tobias Nielsen

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
This dissertation applies argumentative discourse analysis to explore the role of tropical deforestation in global climate politics. The empirical focus is on the negotiations on a UN-based incentive-based mechanism called REDD+, which stands for Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation. This…
Köp här

Isbn: 9789176237809

Utgivningsår: 20160509

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
In this report, Sweden’s Sixth National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), a comprehensive summary of Sweden’s efforts to combat climate change is provided in accordance with the guidelines adopted by the parties to the UNFCCC. Emissions and removals of…
Köp här

Isbn: 9789138241004

Utgivningsår: 20140516

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172672208

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Eva Katarina Agestam, Mikael Djurfeldt, Lisa Fröberg, Bengt Gustafsson, Sven Hillert, Per Larsson, Anders Liljas, Pekka Mellergård, Mikael Mogren, Kåre Olsson, Sara Wrige

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Vårt sätt att leva hotar i värsta fall människans överlevnad. Den typ av samhälle som vi nu lever i kan inte bestå. Det bygger på att vi för­brukar Jordens begränsade resurser och dessutom förstör vår egen livsmiljö. Vår ständiga inriktning mot materiell tillväxt som idag leder till allt högre förbrukning och allt…
Köp här

Isbn: 9789189021075

Utgivningsår: 20200130

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

av: Alf Brodin

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
During 2016 and into 2017, shipping’s emissions to air has attracted a media attention never experienced before. This should be seen in the aftermath of the strategic decisions taken by shipping’s UN-organisation, International Maritime Organisation (IMO). First to establish a global cap allowing a maximum of…
Köp här

Isbn: 9789177392323

Utgivningsår: 20170411

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Nanomaterial har mycket stor betydelse för teknikutvecklingen. Men kunskapen om nanomaterialens effekter på människa och miljö är otillräcklig. Det behövs mer forskning, och bättre spridning av den kunskap som finns, för att samhället, företag, arbetsgivare och allmänheten ska kunna ta sitt miljöansvar. Lagstiftningen…
Köp här

Isbn: 9789138240205

Utgivningsår: 20131011

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138250280

Utgivningsår: 20200302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Martin Hultman

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Idag lever vi i omställningens tid. Samtidigt som det industrimoderna samhällets infrastruktur är helt beroende av fossila bränslen, måste 75 % av de kända fyndigheterna av olja, kol och gas ligga kvar i marken om klimatforskningen tas på allvar. Hur ska en sådan förändring bli möjlig? Denna bok visar konkreta…
Köp här

Isbn: 9789178449194

Utgivningsår: 20150306

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Sveriges sjätte nationalrapport är utformad i enlighet med de riktlinjer som antagits av parterna till FN:s klimatkonvention. I rapporten redovisas basfakta om det svenska samhället och en genomgång görs av de olika samhällssektorerna enligt den indelning som man enats om inom FN:s klimatkonvention. Utsläpp och upptag…
Köp här

Isbn: 9789138240977

Utgivningsår: 20140516

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC