Bläddra

Barns sociala och emotionella lärande : utifrån förskolans läroplan

Kategorier: Förskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Barns sociala och emotionella lärande : utifrån förskolans läroplan

Kategorier: Förskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Sociala och emotionella färdigheter har en avgörande betydelse för lärandet, för hälsan, för livet och för det samhälle vi skapar tillsammans. I förskoleåldern är barn som mottagligast för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter som störst. Därför behöver sociala och emotionella färdigheter medvetet uppmärksammas.

Läroplanens (Lpfö 18) mål och förmågor ligger till grund för boken och författaren sätter ord på och systematiserar det sociala och emotionella lärandet utifrån dem. 

Boken tar upp de grundläggande färdigheter som barn behöver för att kunna förhålla sig till sig själva och andra. Den innehåller praktiska, konkreta tips och exempel på hur man på ett kreativt sätt kan uppmuntra barn att lära sig hantera starka känslor, att samarbeta, sätta ord på känslor, förhålla sig empatiskt till andra, fokusera och ta instruktioner.

Boken vänder sig till yrkesverksamma i förskola och pedagogisk omsorg. Den kan även med fördel användas i förskollärar- och barnskötarutbildningar.

Bokens föregångare är Färdigheter för livet (Gothia Fortbildning 2015). Denna version är kraftigt omarbetad utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18. Boken har till stor del nytt innehåll och därmed nya kapitel och en helt ny struktur. Den bygger på den senaste forskningen om betydelsen av att utveckla sociala och emotionella färdigheter.

Författaren Lars Löwenborg är leg. psykolog, psykoterapeut, föreläsare och författare och har bland annat arbetat som lärare och psykolog i förskola och skola. Lars ingår i internationella nätverk i USA, Norge, Danmark och Finland för socialt och emotionellt lärande. Lars har också arbetat i många år som utbildningsledare för BUP-verksamheten i Stockholms läns landsting.