Bläddra

Befria lärarna : en debattbok om pedagogik och politik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Befria lärarna : en debattbok om pedagogik och politik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Hur kan skolan bli en spjutspets mot framtiden? Vad är pedagogens egentliga uppdrag? Och hur ser politikens uppgift ut?
Skolan ska utbilda medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati, menar John Steinberg. För att lyckas med det måste lärarna få den professionella friheten att utforma en undervisning som främjar det. Politikernas uppgift är att sätta ramarna och skapa förutsättningarna för det uppdraget.
I Befria lärarna en debattbok om pedagogik och politik sätter John Steinberg framtidens skola och framtidens lärande i fokus.
John Steinberg är lärarfortbildare, fil dr i pedagogik och författare. Han har ett gett ut ett femtiotal böcker, bland annat Lektionen är helig och Hitta lärarnas guldstunder.

Innehåll

En personlig inledning

Utgångspunkten
Hur vet vi att vi har en bra skola?
Vad är skolans syfte?
Vad är skolans funktion?

Förbättringspotential
Varför detta fokus på skolan?
Varför har inte alla skolreformer hjälpt?
Varför gnälls det så mycket på skolan?
Är vetenskapen lösningen?
Hur styrs våra myndigheter och organisationer?
Är den svenska skolan så annorlunda?
Är krisen verkligen så stor som många tycks tro?
Ska vi inte ha skolor som liknar andra skolor i världen?
Är hemligheten balansen mellan det rationella och emotionella?
Var kommer kontrollmodellerna ifrån?

Undervisningen
Är det sant att det är svårt att nå hjärtat via hjärnan?
Vad är lärarens uppdrag?
Kan makro meso mikro-modellen ge vägledning?
Gäller makro mikro-modellen undervisningen också?
Vad säger makro meso mikro-modellen om skolutveckling?
Kan man använda makro meso mikro-modellen i politiken?
Finns fler exempel på tänkande makro mikro?
Är val av metod så viktigt?
Vad är förmedlingspedagogik?
Vad är motivationspedagogik?
Är processpedagogiken lösningen?
Vad kan vi inte längre kontrollera?
Vad är 50 50-modellen?
Vad ska man kontrollera?
Har vi en statisk eller dynamisk kunskapssyn?
Vad innebär metakognition ?
Är processpedagogik bara ett fint ord för flumpedagogik?

Framtiden
Vad är politikens uppdrag?
Ska politiken också stå för trygghet?
Ska gruppen verkligen vara viktigare än individen?
Hur kan politiken underlätta professionsutveckling?
Hjälper alla dessa projekt?
Vilka är de olika rollerna och vem ska göra vad?
Har individualisering gått för långt?
Hur utformar vi skolor för vår nya tid?
Kommer ny teknik att hjälpa oss?

Sammanfattning
Disciplinerade samtal

Litteratur
Om John Steinberg