Bläddra

Bergslagen i globaliseringens tidevarv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Globalisering Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Bergslagen i globaliseringens tidevarv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Globalisering Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Regionernas betydelse i dagens alltmer globaliserade samhälle både ökar och minskar dramatiskt i nationell och global bemärkelse. Vad som var centrum igår kan förvandlas till periferi imorgon. Vilka vinner i betydelse och vem kommer att försvinna i en mer och mer konkurrensutsatt värld? Ingen vet. Men vad som dock är helt säkert är att regioner som tidigare upplevt sina storhetstider inte kommer att kunna hävda sig automatiskt i framtiden. Vilka utmaningar står politiker, näringsliv och entreprenörer inför i en allt mer globaliserad värld och vilka svar kan dagens politiker, forskare och entreprenörer erbjuda oss? Detta är några av de ledande frågor som behandlas i denna antologi, baserad på seminariet Bergalsgen i globaliseringens tidevarv som ägde rum på Engelsbergs herrgård i november 2009. Boken ingår i seminarieserien Från järnbruk till hjärnkraft. Medverkande: Lars Asplund, Peter Backa, Pontus Braunerhjelm, Bengt Johannisson, Marie Louise von Bergmann-Winberg, Monica Johanson, Inga Narbutaite Aflaki, Thage G Peterson