Bläddra

Bibliotekarien som medpedagog eller Varför sitter det ingen i lånedisken?

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Bibliotekarien som medpedagog eller Varför sitter det ingen i lånedisken?

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Hur skapar man en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet? Hur kan bibliotekarien fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt? Denna bok ger dig svaren. Den moderna skolverksamheten uppstår i mötet mellan olika professioner på skolan och i samverkan med näringslivet. För den som snabbt vill komma igång med utvecklingsarbetet finns här ett antal konkreta exempel på projekt som genomförts, med tillhörande projektbeskrivningar och lektionsplaneringar. Flertalet av projekten låter eleverna arbeta med de förmågor som faller inom begreppet medie- och informationskunnighet (MIK). Grundläggande är synen på biblioteket som funktion snarare än som fysisk plats. Boken är en ytterst angelägen och pedagogiskt inspirerande skrift för bibliotekarier, rektorer och politiker med ansvar för skola och lärande. Utgångspunkten är grundskolebibliotekens verksamhet, men metoderna kan till viss del appliceras även på gymnasiet. Författarna, Sofia Malmberg och Teo Graner, är bibliotekarie respektive IKT-pedagog på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Skolans bibliotek har tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass och bibliotekarien är en flitigt anlitad föreläsare i skolbiblioteksfrågor.