Bläddra

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering. SOU 2018:14 : Betänkande från Utredningen om utvärdering av bidragsbrotten

Kategorier: Bedrägeri Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering. SOU 2018:14 : Betänkande från Utredningen om utvärdering av bidragsbrotten

Kategorier: Bedrägeri Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här
En bredare utvärdering av lagen för att undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken, vilka konsekvenser som lagen har fått och om syftena med reformen har uppnåtts.

Utredningen föreslår bland annat:
  • Bidragsbrottslagens tillämpningsområde utvidgas
  • Maximistraffet för grovt bidragsbrott ska skärpas till fängelse i sex år
  • Bestämmelsen om grovt brott ändras
  • Brott enligt bidragsbrottslagen ska bara anmälas till Polismyndigheten
  • Den som i väsentlig mån är oaktsam ska kunna dömas för vårdslöst bidragsbrott
  • Risken för ekonomisk skada ska vara en del av bedömningen om ett vårdslöst brott är mindre allvarligt
  • Preskriptionstiden för bidragsbrott som är ringa och för vårdslöst bidragsbrott ska förlängas till fem år
  • Underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utvidgas

Särskild utredare: Lena Egelin