Bläddra

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering. SOU 2018:14 : Betänkande från Utredningen om utvärdering av bidragsbrotten

Kategorier: Bedrägeri Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering. SOU 2018:14 : Betänkande från Utredningen om utvärdering av bidragsbrotten

Kategorier: Bedrägeri Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
En bredare utvärdering av lagen för att undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken, vilka konsekvenser som lagen har fått och om syftena med reformen har uppnåtts.

Utredningen föreslår bland annat:
  • Bidragsbrottslagens tillämpningsområde utvidgas
  • Maximistraffet för grovt bidragsbrott ska skärpas till fängelse i sex år
  • Bestämmelsen om grovt brott ändras
  • Brott enligt bidragsbrottslagen ska bara anmälas till Polismyndigheten
  • Den som i väsentlig mån är oaktsam ska kunna dömas för vårdslöst bidragsbrott
  • Risken för ekonomisk skada ska vara en del av bedömningen om ett vårdslöst brott är mindre allvarligt
  • Preskriptionstiden för bidragsbrott som är ringa och för vårdslöst bidragsbrott ska förlängas till fem år
  • Underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utvidgas

Särskild utredare: Lena Egelin