Bläddra
Kategorier: Bedrägeri Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Utredningen har fått i uppdrag att överväga om det finns behov av och är lämpligt att införa ett administrativt sanktionssystem i syfte att motverka att sådana bidrag och ersättningar för personligt ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden…
Köp här

Isbn: 9789174370591

Utgivningsår: 20110126

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Bedrägeri Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Varje år polisanmäls ca 300 försäkringsbedrägerier. De flesta upptäckts och anmäls av försäkringsbolagen. De upptäckts ofta tack vare den enkilda handläggarens intuition och magkänsla. Försäkringsbolagen har en kluven inställning till kontroller. Alltför närgångna granskningar av försäkringstagare, framställs som en…
Köp här

Isbn: 9789187335532

Utgivningsår: 20151008

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bedrägeri Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffrätt och straffprocess
Bedrägeribrotten ökar i samhället. Det visar både frågeundersökningar till befolkningen och kriminalstatistiken. I den här rapporten beskrivs de senaste årens utveckling av bedrägeribrottsligheten, vilka typer av bedrägerier och bidragsbrott som anmäls till polisen och vilka problem som rättsväsendet möter i sitt…
Köp här

Isbn: 9789187335655

Utgivningsår: 20160404

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bedrägeri Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
För att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713, om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter m.m. föreslås ett nytt brott – olovlig befattning med betalningsinstrument – med placering i 9…
Köp här

Isbn: 9789138250181

Utgivningsår: 20200121

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bedrägeri Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Riskablare lura staten! Föreslår att ett sanktionssystem införs på trygghetsområdet som komplement till bidragsbrottlagen. Syftet är att förmå enskilda bidragstagare att lämna korrekta uppgifter och bli mer noggranna med dessa.Sanktionerna bör omfatta samtliga förmåner enligt bidragsbrottslagen, dvs. bidrag m.m. som…
Köp här

Isbn: 9789138235126

Utgivningsår: 20110131

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bedrägeri Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Bluffakturor och andra former av fakturabedrägerier förekommer i betydligt större omfattning än vad den officiella brottstatistiken visar. Såväl privatpersoner som företag och myndigheter drabbas. Utredningen har kommit fram till att de avtalsrättsliga reglerna erbjuder goda möjligheter för dem som drabbas av…
Köp här

Isbn: 9789138243435

Utgivningsår: 20150904

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bedrägeri Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Sammanställning och analyserar de krav och förutsättningar som gäller för medlemsstaterna enligt de EU-förordningar som behandlar kontroller och inspektioner i medlemsstaterna av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). I Ds:n konstateras att det svenska regelverket behöver kompletteras för att fullt ut…
Köp här

Isbn: 9789138244029

Utgivningsår: 20160118

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bedrägeri Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
En bredare utvärdering av lagen för att undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken, vilka konsekvenser som lagen har fått och om syftena med reformen har uppnåtts. Utredningen föreslår bland annat: Bidragsbrottslagens tillämpningsområde utvidgas Maximistraffet för grovt bidragsbrott ska skärpas till…
Köp här

Isbn: 9789138247631

Utgivningsår: 20180305

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Kleineman, Lars Gorton

Kategorier: Bedrägeri Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Money laundering has developed into a serious problem in international political and business relations. Several steps have been taken to reduce the effects thereof. Stockholm Centre for Commercial Law arranged an international conference concerning money laundering on Dec. 3 and 4, 2010. Participants from different…
Köp här

Isbn: 9789172234697

Utgivningsår: 20120113

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC