Bläddra

Big Data : smarta data och smart analys för bättre beslutsfattande och bättre resultat

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap

Big Data : smarta data och smart analys för bättre beslutsfattande och bättre resultat

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Nästan allt vi gör idag lämnar digitala spår efter sig. Genom att samla ihop, analysera och använda sig av denna digitala information - big data - kan företag nå betydande kommersiella insikter.

Läs mer
Alla företag behöver därför veta vad big data är och hur det fungerar, och du behöver ha en grundläggande förståelse för fenomenet. Om du vet hur man konkret använder big data för att fastställa affärsresultat och hur man använder kunskapen för att förbättra verksamheten kan ditt företag få stora konkurrensfördelar.
Den här boken är en introduktion till att omsätta hanteringen av big data i praktiken. Här finns många exempel från företag och organisationer som tydligt visar hur man arbetar med detta komplexa ämne i praktiken i sin verksamhet. Boken utgår från SMART-modellen som står för
- Starta med strategin
- Mät variabler och data
- Analysera data
- Rapportera resultat
- Transformera verksamheten och beslutsfattandet
Boken har legat etta på försäljningslistor i både USA och Storbritannien och vunnit pris för "Management Book of the Year 2016" av the Chartered Management Institute.