Bläddra

av:Love Hansson, Erik Hegelund, Gustav Severin Ingman

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Dataanalys Forskning och informationshantering Matematik Matematik och naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Det har aldrig varit enklare att analysera text och siffror med hjälp av datorprogram. I R för samhällsvetare introduceras grunderna till samhällsvetenskaplig analys med hjälp av programmeringsspråket R. R för samhällsvetare visar hur du, genom att lära dig enkla grunder i R, kan utföra effektiv och kraftfull analys av…
Köp här

Isbn: 9789144140827

Utgivningsår:20210406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Christer Thrane

Kategorier: Affärsapplikationer Dataanalys Forskning och informationshantering Informationsteknik Matematik- och statistikprogram Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Det här är en annorlunda statistikbok om tolkning, förmedling och bedömning av resultat från statistiska analyser. På ett lättsamt sätt lotsar författaren läsaren genom området statistisk analys utan att fördjupa sig i vilka olika formler och ekvationer som behöver användas för analyserna – till det används…
Köp här

Isbn: 9789151106014

Utgivningsår:20210609

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Timo Koski

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Matematik Matematik och naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
The text presents basic tools of probability calculus: measurability and sigma algebras, characteristic functions and generating functions, convergence of probability distributions, the Central Limit Theorem, convergence of random variables, the Laws of Large Numbers, exponential family of distributions, multivariate…
Köp här

Isbn: 9789144128030

Utgivningsår:20200107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ragnhild Silkoset, Ulf Henning Olsson, Geir Gripsrud

Kategorier: Dataanalys Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Forskning och informationshantering Marknadsundersökning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Denne boken drøfter hvordan man formulerer undersøkelsesspørsmål, utformer undersøkelser, skaffer til veie og analyserer data, og rapporterer resultatene. Verdien av en god undersøkelse avhenger av tilgjengeligheten av resultatene for brukeren. Metode, dataanalyse og innsikt (4. utgave) starter derfor med en innføring…
Köp här

Isbn: 9788202690649

Utgivningsår:20210601

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Stefan Hellmer

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Matematik Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Vad är kvantitativa metoder? Hur kan de användas? Hur genomför man och planerar en undersökning? Hur kan och bör man tolka olika resultat och vilka osäkerhetsfaktorer finns det att ta hänsyn till vid resultattolkningar? Hur hjälper oss slumpen i att förstå och tolka rimligheten i olika resultat? Grunderna i statistisk…
Köp här

Isbn: 9789144154640

Utgivningsår:20220113

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC