Bläddra

av: Christer Thrane

Kategorier: Affärsapplikationer Dataanalys Forskning och informationshantering Informationsteknik Matematik- och statistikprogram Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Det här är en annorlunda statistikbok om tolkning, förmedling och bedömning av resultat från statistiska analyser. På ett lättsamt sätt lotsar författaren läsaren genom området statistisk analys utan att fördjupa sig i vilka olika formler och ekvationer som behöver användas för analyserna – till det används…
Köp här

Isbn: 9789151106014

Utgivningsår: 20210609

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Timo Koski

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Matematik Matematik och naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
The text presents basic tools of probability calculus: measurability and sigma algebras, characteristic functions and generating functions, convergence of probability distributions, the Central Limit Theorem, convergence of random variables, the Laws of Large Numbers, exponential family of distributions, multivariate…
Köp här

Isbn: 9789144128030

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bernard Marr

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Nästan allt vi gör idag lämnar digitala spår efter sig. Genom att samla ihop, analysera och använda sig av denna digitala information – big data – kan företag nå betydande kommersiella insikter.Läs merAlla företag behöver därför veta vad big data är och hur det fungerar, och du behöver ha en grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789147122356

Utgivningsår: 20170707

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ragnhild Silkoset, Ulf Henning Olsson, Geir Gripsrud

Kategorier: Dataanalys Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Forskning och informationshantering Marknadsundersökning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Denne boken drøfter hvordan man formulerer undersøkelsesspørsmål, utformer undersøkelser, skaffer til veie og analyserer data, og rapporterer resultatene. Verdien av en god undersøkelse avhenger av tilgjengeligheten av resultatene for brukeren. Metode, dataanalyse og innsikt (4. utgave) starter derfor med en innføring…
Köp här

Isbn: 9788202690649

Utgivningsår: 20210601

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC