Bläddra

Bostadsrätt : ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd

Bostadsrätt : ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
BOSTADSRÄTT förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostads­rätts­före­ning drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har mm.
Boken är skriven både för dig som är aktiv i en förening, t ex styrelseledamot, och för dig som är bostadsrättsinnehavare.

Ur innehållet:
Att bilda en bostadsrätts­förening
Registrering
Firmateckning
Stadgar
Ekonomisk plan
Medlemmarna
Styrelsen
Föreningsstämman
Ombilda hyres­rätt till bostads­rätt
Föreningens ekonomi
Löpande ­redovisning
Årsredovisning
Revision
Föreningens skatt
­Anställda
Förhands­avtal
Insatser och ­avgifter
Upplåtelse
Köpa och sälja bostads­rätt
Inre och yttre fond
Arv och gåva
Rättig­heter och skyldig­heter
Vräkning och tvångs­försäljning
Pant­sättning
Uthyrning
Sidoverksamhet
Näringsbostadsrätt
Kapital­vinst­beräkning
Uppskovsavdrag vid byte
Förmögen­hets­värdet
Andelstal
Obestånd och konkurs
Deklaration