Bläddra
Köp här

Isbn: 9789197702379

Utgivningsår: 20151201

Utgivare: Lamgo Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Lars Tegelberg

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Boken är en introduktion till köp och förmedling av bostadsrätt och riktar sig i första hand till mäklarstudenter och yrkesverksamma fastighetsmäklare. Den är även lämplig för bostadsrättsföreningar och jurister som vill skaffa sig en orientering i ämnet. De köprättsliga frågorna rörande bostadsrätt är speciella…
Köp här

Isbn: 9789139114437

Utgivningsår: 20160425

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars Tegelberg

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätten, med fokus främst på köpet, och riktar sig i första hand till mäklar- och juriststudenter, men även andra som kommer i kontakt med frågor inom ämnesområdet. Den är också lämplig för verksamma fastighetsmäklare och för jurister och andra…
Köp här

Isbn: 9789139116516

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Informerar på ett lättöverskådligt sätt om lagreglerna och är en etablerad handbok för styrelsearbete och fövaltning av bostadsrätter. I denna utökade upplaga jämförs två typer av stadgar. Ett nytt kapitel beskriver ombildningen från hyres- till bostadsrätt. De senaste årens ändringar i lagstiftningen fram till 1/1…
Köp här

Isbn: 9789139104575

Utgivningsår: 20031012

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ingrid Uggla, Jörgen Grönlund, Cecilia Gunne

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information omgrundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedelför bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till föreningsmedlemmar.Denna fjärde upplaga har kompletterats med ett…
Köp här

Isbn: 9789139110927

Utgivningsår: 20100128

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ingrid Uggla, Blanka Kruljac Rolén

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information om grundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till föreningsmedlemmar.Bo i bostadsrätt behandlar bl.a. frågor om: förvärv…
Köp här

Isbn: 9789139115502

Utgivningsår: 20170118

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
BOSTADSRÄTT förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostads­rätts­före­ning drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har mm. Boken är skriven både för dig som är aktiv i en förening, t ex styrelseledamot, och för dig som är bostadsrättsinnehavare. Ur innehållet:…
Köp här

Isbn: 9789170278433

Utgivningsår: 20130410

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Redovisning Självhjälp och praktiska råd
K2 eller K3 i bostadsrättsföreningar handlar om valet av regelverk för årsredovisningen. Bostadsrättsföreningens styrelse måste ta ställning till hur nästa års årsredovising ska göras. Den här boken ger ett bra stöd inför beslutet. Varken K2 eller K3 är speciellt anpassade för bostadsrättsföreningar. Björn Lundén, som…
Köp här

Isbn: 9789170279317

Utgivningsår: 20141031

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175170176

Utgivningsår: 20110905

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kulling

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Mäklarstories – scener hämtade från möten mellan människor Idag är vi mitt uppe i ett stort generationsskifte i arbetslivet, en tid då företag och erfarenheter lämnas över till nästa generation yrkesverksamma. Den tid vi lever i påverkar oss människor på ett helt annat sätt än tidigare i historien och under sådana…
Köp här

Isbn: 9789197891103

Utgivningsår: 20100531

Utgivare: Staffansgården

Mediatyp: BB

av: Holger Gross

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
INNEHÅLL Förord Introduktion JURIDIK Köpa Vad är en bostadsrätt sid 15 En bostadsrättsförening är ett bostadsföretag sid 16 Beskattning av bostadsrättsföreningar sid 18 Fastighetsskatt har ersatts av en kommunal avgift sid 20 Avskaffande av förmögenhetsskatt sid 22 Bostadsrättsföreningen äger…
Köp här

Isbn: 9789163341991

Utgivningsår: 20090511

Utgivare: Gross Produktion

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Samfälligheter är en praktisk och begriplig handbok för dig som har en andel i en samfällighet eller är engagerad i en samfällighetsförening, t ex om du sitter i styrelsen eller är revisor eller på något annat sätt deltar i föreningsarbetet. Boken är heltäckande när det gäller de mycket speciella reglerna kring…
Köp här

Isbn: 9789176950838

Utgivningsår: 20170630

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Mikael Goldstein

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Det finns många egenskaper som du som konsument bör undersöka i samband med ett lägenhetsköp. Det räcker inte med att titta på nyckeltal som avgift till föreningen, föreningens belåning och om det blir någon avgiftshöjning. Genom att följa råden undviker du de största riskerna i samband med lägenhetsköpet, eftersom du…
Köp här

Isbn: 9789163751264

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: migoli, ScandBook

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186050962

Utgivningsår: 20160928

Utgivare: Arkitektur Förlag

Mediatyp: BB