Bläddra

Bröd som bryts

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Köp här

Bröd som bryts

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Köp här
Baksidestext: "Eukaristin är kyrkans mitt, hennes dyrbaraste skatt. Kyrkan är uppbyggd utifrån och kring eukaristin. Ja, eukaristin konstituerar kyrkan.
I denna bok betraktas eukaristin inte enbart som det sakrament som förverkligar enheten mellan Kristus och de troende. Författaren visar också hur eukaristin är den grundläggande normen för vårt handlande.
Att bli ett med den offrade Herren har nödvändigtvis följder. Eukaristins mystik leder till en eukaristisk etik.