Bläddra

av: Martin Luther

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
På många håll förnekas att altarets sakrament är till nytta även för människans kropp. Detta framhölls emellertid starkt av fornkyrkans fäder, som kallade sakramentet “Odödlighetens läkemedel”. Martin Luther anslöt sig till dem när han, i sin skrift (Dass diese Worte Christi, das ist mein Leib, noch fest…
Köp här

Isbn: 9789185454501

Utgivningsår: 20200225

Utgivare: Bokförlaget Reformatio

Mediatyp: BC

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Baksidestext: “Eukaristin är kyrkans mitt, hennes dyrbaraste skatt. Kyrkan är uppbyggd utifrån och kring eukaristin. Ja, eukaristin konstituerar kyrkan. I denna bok betraktas eukaristin inte enbart som det sakrament som förverkligar enheten mellan Kristus och de troende. Författaren visar också hur eukaristin är…
Köp här

Isbn: 9789197740241

Utgivningsår: 19891115

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198409840

Utgivningsår: 20140601

Utgivare: Församlingsfakulteten

Mediatyp: BC

av: Martin Luther

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
År 1529 hölls religionssamtalet i Marburg där Luther gjorde opp med Zwinglis spiritualiserande nattvardsuppfattning. Det var vid detta tillfälle som Luther med krita skrev på bordet: “Hoc est corpus meum”, detta är min kropp. Den position Luther intog i Marburg, behöll han livet ut. Den kommer bland annat…
Köp här

Isbn: 9789185454099

Utgivningsår: 19790501

Utgivare: Bokförlaget Reformatio

Mediatyp: BC

av: Sebastian Brock

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna riktningar Kristna sakrament Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Den Helige Ande i den syriska doptraditionen är en noggrann behandling av nyckeln till vilken liturgisk tradition som helst – den helige Andes roll i liturgin. Med en stark medvetenhet om traditionen i syrisk kristendom börjar Brock sitt utforskande av den Helige Andes roll i den syriska Bibeln. En slående aspekt av…
Köp här

Isbn: 9789198247015

Utgivningsår: 20150101

Utgivare: Soku

Mediatyp: BB

av: Martin Luther

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Det är i synnerhet två läror som Luther driver i denna skrift: 1. Brödet och vinet i nattvarden är Kristi kropp och blod och 2. Detta sakrament är evangelium. Denna skrift från 1523 ingår i den diskussion, som Luther förde med de böhmiska bröderna. Denna skrift ingår bland dem som i Konkordieformeln omnämnes såsom…
Köp här

Isbn: 9789185454167

Utgivningsår: 19800901

Utgivare: Bokförlaget Reformatio

Mediatyp: BC

av: Martin Luther

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
I “Sermon om Kristi lekamens och blods sakrament mot svärmeandarna 1526” visar Martin Luther på de två styckena i Kristi lekamens och blods sakrament. Dessa är, för det första, vad man skall tro, och för det andra, tron själv eller bruket. I “Förmaning att begå Herrens lekamens och blods sakrament…
Köp här

Isbn: 9789185454488

Utgivningsår: 19741231

Utgivare: Bokförlaget Reformatio

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristet liv och praxis Kristna riktningar Kristna sakrament Religion och tro
YOUCAT – Konfirmationsbok är skriven för högstadieungdomar och erbjuder en konfirmationsförberedelse som går på djupet. YOUCAT – Konfirmationsbok är formgiven på samma sätt som bestsellern YOUCAT och har ett lättillgängligt språk. Den spänner över trons mest centrala teman och hjälper konfirmanden att…
Köp här

Isbn: 9789185608478

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

av: Albert Harloff

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
En berättelse om en konfirmationsgrupp någonstans i Sverige som får möta två radikalt olika undervisningsmetoder: Den ena är den "klassiskt konservativa högkyrkliga" metoden, där prästen själv styr det hela utifrån en strikt biblisk undervisning. Den andra är den som huvud-personen Adam bidrar med genom att…
Köp här

Isbn: 9789185757060

Utgivningsår: 20100915

Utgivare: Regnbågsförlaget

Mediatyp: BC

av: Britt-Marie Frisell, Stefan Nilsson, Lena Petersson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Du och konfirmanden är det perfekta redskapet för dig som är ung konfirmandledare. Konfirmandtiden är en viktig period i unga människors liv, och den väcker ofta svåra frågor. "Om Gud är god, varför svälter då så många människor?", "Duger jag?", "Hur ska jag veta vad jag vill göra med mitt…
Köp här

Isbn: 9789152631966

Utgivningsår: 20080301

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185454464

Utgivningsår: 20090329

Utgivare: Bokförlaget Reformatio

Mediatyp: BC

av: Fredrik Beverhjelm, Rickard Bonnevier

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Gummibibeln – Konfirmandbibeln 2.0 är en slitstark, ungdomlig konfirmandbibel som innehåller Bibeln 2000 med krokar i form av musik, film, affisher och frågor. »Loggboken« som är skriven av Fredrik Beverhjelm och Rickard Bonnevier hjälper konfirmanden att bygga en egen relation till bibeltexten. Gummibibeln…
Köp här

Isbn: 9789152635742

Utgivningsår: 20140404

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Maj-Lis Palo

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
En artikelsamling med både lättillgänglig och djup undervisning om äktenskap och familj. Evangeliet går som en röd råd genom boken och Guds goda ordningar lyfts fram som något verkligt positivt.
Köp här

Isbn: 9789172381551

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Församlingsförlaget

Mediatyp: BB

av: Jonas Eek, Beata Åhrman Ekh, Stefan Klint

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
I Via Mystica – Konfirmandens bok speglas livsfrågorna och den kristna tron i antologitexter, bibeltexter, författartexter och bilder – genom en mångfald av röster från olika platser, tider och kategorier av människor. Bilderna i Via Mystica – Konfirmandens bok…
Köp här

Isbn: 9789152638354

Utgivningsår: 20200407

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Sara Björk, Annika Heikkinen

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Tryggare rum – Verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten Hur kan jag som ledare skapa en konfirmandverksamhet som är öppen och inkluderande? Hur kan jag göra det möjligt för alla i gruppen att vara sig själva, oavsett vem en är?   Den här boken vill ge verktyg för dig som är ledare att skapa en…
Köp här

Isbn: 9789152638422

Utgivningsår: 20200930

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Andreas av Kreta

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristet liv och praxis Kristna riktningar Kristna sakrament Religion och tro
Andreas av Kreta Botkanon vill leda oss in på botens smala men glädjefyllda väg, där sorgen är förklarad, ja, skimrande därför att den har ett mål: Guds rike. Den helige Andreas ber ödmjukt om Guds förbarmande och oskapade nåd som återställer den förstörda skönheten och öppnar portarna till evig salighet.
Köp här

Isbn: 9789175807799

Utgivningsår: 20160128

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198409819

Utgivningsår: 20170801

Utgivare: Församlingsfakulteten

Mediatyp: BC