Bläddra

Cirkulär migration och utveckling. SOU 2011:28

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Cirkulär migration och utveckling. SOU 2011:28

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Den parlamentariska kommittén konstaterar att migration, förutom att det är något positivt för individen, kan ha en positiv inverkan såväl för utvecklingen här i Sverige som för länderna man kommer från. Förslagen som kommittén lägger fram ska underlätta och ge stöd till den migration och de utvecklingsprocesser som redan pågår.

Föreslår att det ska vara möjligt att vara bosatt i fem år utomlands, men ändå ha kvar sin formella koppling till Sverige. Utredningen föreslår också att man måste finna former för att göra det möjligt att under tre månader med a-kassa söka arbete utanför EU.

Tillståndsformerna för arbetskraftsinvandrare görs mer flexibla för att underlätta för arbetskraftsmigranter som vill flytta in och ut ur Sverige. Det blir något enklare för asylsökande som fått avslag på sin asylansökan att i stället få tillstånd som arbetskraftsinvandrare. Det ska räcka med att man har arbetat tre månader under tiden som asylsökande i Sverige för att vid ett avslag kunna söka tillstånd som arbetskraftsinvandrare.

Kommittén vill öka Sveriges attraktionskraft för utländsk arbetskraft. Pekar på att problematiken kring att vissa arbetsgivare inte uppfyller utlovade arbetsvillkor kräver en bred översyn och att den måste göras inom en snar framtid.