Bläddra

av: Louise Dane

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut…
Köp här

Isbn: 9789177977698

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Simon Andersson, Christian Diesen, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Madelaine Seidlitz, Alexandra Wilton Wahren

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Prövningen av migrationsärenden är en av de mest grannlaga uppgifter som förekommer inom juridiken resultatet kan betyda liv eller död för en asylsökande. Samtidigt förekommer brister i det praktiska rättslivet. Det är inte alltid som lika fall behandlas lika. Denna antologi utgör ett försök att möta behovet av…
Köp här

Isbn: 9789139020530

Utgivningsår: 20180202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Rebecca Thorburn Stern, Hanna Wikström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Migrationsrätt har de senaste åren kommit att bli ett alltmer uppmärksammat rättsområde, som omfattar både internationell och nationell rätt. Området innebär många svåra avvägningar. Den här boken lyfter fram sådana avvägningar utifrån ett juridiskt perspektiv och där även ett sociologiskt perspektiv i relation till…
Köp här

Isbn: 9789147111787

Utgivningsår: 20160616

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christian Diesen, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Karolina Lindholm Billing, Madelaine Seidlitz, Alexandra Wahren

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789139016632

Utgivningsår: 20120412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Inlåsning eller ej? Detta ska avgöras av domstol, inte av polis eller myndighet! Föreslår en obligatorisk domstolsprövning av beslut att ta en utvisad utlänning i förvar och ett humanare omhändertagande.Polisen, Migrationsverket eller annan myndighet ska som huvudregel få hålla en utlänning i förvar i högst två veckor.…
Köp här

Isbn: 9789138235409

Utgivningsår: 20110301

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Eva von Schéele, Ingemar Strandberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Åldersgrupper: ungdomar Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit?Ensamkommande barns rätt ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser som gäller, och benar upp frågorna om vem som ska göra…
Köp här

Isbn: 9789139116073

Utgivningsår: 20170808

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Martin Joormann

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Legitimized Refugees investigates the question of how the Swedish migration bureaucracy’s highest legal instance, the Migration Court of Appeal, legitimizes decisions that affect the lives of asylum seekers. Based on critical discourse analysis of precedents and informed by semi-structured interviews with migration…
Köp här

Isbn: 9789172674110

Utgivningsår: 20190417

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Överprövning av Migrationsverkets beslut sker vid tre migrationsdomstolar. Migrationsdomstolens avgöranden får överklagas till Migrationsöverdomstolen. En prövning i Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Sådant tillstånd ska meddelas om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet…
Köp här

Isbn: 9789138326114

Utgivningsår: 20130705

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår bland annat att lagen om särskild utlänningskontroll ersätts av en ny lag, lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Den nya lagen ska, i likhet med den nuvarande, gälla i stället för utlänningslagen för utlänningar som…
Köp här

Isbn: 9789138250365

Utgivningsår: 20200331

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Livia Johannesson

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Statsvetenskap och politisk teori
How is administrative justice practiced by judicial workers at migration courts when processing asylum claims? That was the starting point for this PhD project about administrative justice in Swedish migration courts. Through interviews with judges, litigators and public counsels as well as observations of oral…
Köp här

Isbn: 9789176496947

Utgivningsår: 20201105

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Den parlamentariska kommittén konstaterar att migration, förutom att det är något positivt för individen, kan ha en positiv inverkan såväl för utvecklingen här i Sverige som för länderna man kommer från. Förslagen som kommittén lägger fram ska underlätta och ge stöd till den migration och de utvecklingsprocesser som…
Köp här

Isbn: 9789138235591

Utgivningsår: 20110323

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Eva von Schéele, Ingemar Strandberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Barn som söker asyl är inget nytt fenomen. Under andra världskriget, mellan åren 1939 och 1945, evakuerades ungefär 70 000 barn från Finland till Sverige. Likaså sändes barn iväg från Spanien och det spanska inbördeskriget 1936–1939. År 2009 ansökte 2 250 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Det är framförallt…
Köp här

Isbn: 9789139111238

Utgivningsår: 20100511

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
En åldrande befolkning är en utmaning för finansieringen av framtidens offentliga sektor. Samtidigt föryngrar invandring Sveriges befolkning. Med hjälp av en dynamisk mikrosimuleringsmodell, en rad antaganden och befintliga prognoser analyseras hur migration påverkar de offentliga finanserna fram till 2060 i olika…
Köp här

Isbn: 9789138243701

Utgivningsår: 20151207

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Eva von Schéele, Ingemar Strandberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Ny upplaga beräknas utkomma i augusti 2015. Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit? Boken ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser som gäller och benar upp…
Köp här

Isbn: 9789139113652

Utgivningsår: 20130910

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
År 2015 kom det 163 000 asylsökande till Sverige, varav 70 000 barn. 114 000 av dem som sökte asyl under 2015 gjorde det under perioden septemberdecember. 35 000 barn utan vårdnadshavare ansökte om asyl 2015, varav 26 000 under årets sista fyra månader. Utredningens uppdrag har varit att göra en kartläggning av…
Köp här

Isbn: 9789138245637

Utgivningsår: 20170309

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Redan i dag finns det utrymme enligt lagstiftningen att bevilja uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder eller som följd av preskription. Trots detta vistas ett antal personer under längre perioder i Sverige i ett juridiskt ingenmansland, där avvisnings- eller utvisningsbeslut inte kan verkställas…
Köp här

Isbn: 9789138246917

Utgivningsår: 20171107

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Sverige är bra på integration. I den internationella så kallade Mipex-rankningen är vi till och med bäst av alla OECD-länder när det gäller lagstiftning och åtgärder för integration. Ändå är sysselsättningsgraden bland utrikes födda avsevärt lägre än för inrikes födda. I rapporten jämför Patrick Joyce politiken för…
Köp här

Isbn: 9789138247198

Utgivningsår: 20171213

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174372151

Utgivningsår: 20110414

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Förslag om att arbetskraftsinvandrare ska kunna få ersättning när arbetsgivare inte uppfyller vissa villkor. Arbetskraftsinvandrare ska inte ska drabbas på ett orimligt vis när arbetsgivaren har gjort fel. Utredningen föreslår att om en återkallelse av ett uppehållstillstånd sker för att arbetsgivaren har misslyckats…
Köp här

Isbn: 9789138247693

Utgivningsår: 20180309

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Överprövning av Migrationsverkets beslut sker vid tre migrationsdomstolar. Migrationsdomstolens avgöranden får överklagas till Migrationsöverdomstolen. En prövning i Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Sådant tillstånd ska meddelas om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet…
Köp här

Isbn: 9789138327418

Utgivningsår: 20190708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Överprövning av Migrationsverkets beslut sker vid tre migrationsdomstolar. Migrationsdomstolens avgöranden får överklagas till Migrationsöverdomstolen. En prövning i Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Sådant tillstånd ska meddelas om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet…
Köp här

Isbn: 9789138326367

Utgivningsår: 20160701

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC