Bläddra

av: Louise Dane

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut…
Köp här

Isbn: 9789177977698

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Simon Andersson, Christian Diesen, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Madelaine Seidlitz, Alexandra Wilton Wahren

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Prövningen av migrationsärenden är en av de mest grannlaga uppgifter som förekommer inom juridiken resultatet kan betyda liv eller död för en asylsökande. Samtidigt förekommer brister i det praktiska rättslivet. Det är inte alltid som lika fall behandlas lika. Denna antologi utgör ett försök att möta behovet av…
Köp här

Isbn: 9789139020530

Utgivningsår: 20180202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Utlänningslagen (2005:716) behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för…
Köp här

Isbn: 9789139117452

Utgivningsår: 20200821

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christian Diesen, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Karolina Lindholm Billing, Madelaine Seidlitz, Alexandra Wahren

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789139016632

Utgivningsår: 20120412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars ställning. Lagens tillämpning regleras närmare i utlänningsförordningen.Innehållet i…
Köp här

Isbn: 9789139113003

Utgivningsår: 20141006

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Rebecca Thorburn Stern, Hanna Wikström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Migrationsrätt har de senaste åren kommit att bli ett alltmer uppmärksammat rättsområde, som omfattar både internationell och nationell rätt. Området innebär många svåra avvägningar. Den här boken lyfter fram sådana avvägningar utifrån ett juridiskt perspektiv och där även ett sociologiskt perspektiv i relation till…
Köp här

Isbn: 9789147111787

Utgivningsår: 20160616

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Madelaine Seidlitz

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Vem har rätt till skydd och hur ska en rättssäker asylprövning gå till? Vilka konventioner och lagar är relevanta? Hur ser det offentliga biträdets uppdrag ut och vad innefattar Migrationsverkets prövning? I denna bok presenteras kortfattat de asylrättsliga och folkrättsliga förpliktelser som tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789139017288

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Madelaine Seidlitz

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Vem har rätt till skydd och hur ska en rättssäker asylprövning gå till? Vilka konventioner och lagar är relevanta? Hur ser det offentliga biträdets uppdrag ut och vad innefattar Migrationsverkets prövning? I Asylrätt presenteras kortfattat de asylrättsliga och…
Köp här

Isbn: 9789139024958

Utgivningsår: 20220819

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Martin Joormann

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Legitimized Refugees investigates the question of how the Swedish migration bureaucracy’s highest legal instance, the Migration Court of Appeal, legitimizes decisions that affect the lives of asylum seekers. Based on critical discourse analysis of precedents and informed by semi-structured interviews with migration…
Köp här

Isbn: 9789172674110

Utgivningsår: 20190417

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår bland annat att lagen om särskild utlänningskontroll ersätts av en ny lag, lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Den nya lagen ska, i likhet med den nuvarande, gälla i stället för utlänningslagen för utlänningar som…
Köp här

Isbn: 9789138250365

Utgivningsår: 20200331

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Överprövning av Migrationsverkets beslut sker vid tre migrationsdomstolar. Migrationsdomstolens avgöranden får överklagas till Migrationsöverdomstolen. En prövning i Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Sådant tillstånd ska meddelas om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet…
Köp här

Isbn: 9789138326114

Utgivningsår: 20130705

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Inlåsning eller ej? Detta ska avgöras av domstol, inte av polis eller myndighet! Föreslår en obligatorisk domstolsprövning av beslut att ta en utvisad utlänning i förvar och ett humanare omhändertagande.Polisen, Migrationsverket eller annan myndighet ska som huvudregel få hålla en utlänning i förvar i högst två veckor.…
Köp här

Isbn: 9789138235409

Utgivningsår: 20110301

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Eva von Schéele, Ingemar Strandberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Åldersgrupper: ungdomar Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit?Ensamkommande barns rätt ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser som gäller, och benar upp frågorna om vem som ska göra…
Köp här

Isbn: 9789139116073

Utgivningsår: 20170808

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Förslag som ska säkerställa ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd under en period kommer att vara huvudregel. Förslagen innebär bland annat: Personer som har fått uppehållstillstånd och påbörjat sin etablering i samhället ska inte behöva göra avbrott i den processen och återgå till…
Köp här

Isbn: 9789138245484

Utgivningsår: 20170103

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Livia Johannesson

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Statsvetenskap och politisk teori
How is administrative justice practiced by judicial workers at migration courts when processing asylum claims? That was the starting point for this PhD project about administrative justice in Swedish migration courts. Through interviews with judges, litigators and public counsels as well as observations of oral…
Köp här

Isbn: 9789176496947

Utgivningsår: 20201105

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Den parlamentariska kommittén konstaterar att migration, förutom att det är något positivt för individen, kan ha en positiv inverkan såväl för utvecklingen här i Sverige som för länderna man kommer från. Förslagen som kommittén lägger fram ska underlätta och ge stöd till den migration och de utvecklingsprocesser som…
Köp här

Isbn: 9789138235591

Utgivningsår: 20110323

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174372151

Utgivningsår: 20110414

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
År 2015 kom det 163 000 asylsökande till Sverige, varav 70 000 barn. 114 000 av dem som sökte asyl under 2015 gjorde det under perioden septemberdecember. 35 000 barn utan vårdnadshavare ansökte om asyl 2015, varav 26 000 under årets sista fyra månader. Utredningens uppdrag har varit att göra en kartläggning av…
Köp här

Isbn: 9789138245637

Utgivningsår: 20170309

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Den ökade invandringen, och särskilt då av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, och inte minst för skolan. Trots att Sverige har en lång tradition av invandring är det först efter millennieskiftet som frågan om skola och migration fått aktualitet. Sverige har i dag en annan…
Köp här

Isbn: 9789151105550

Utgivningsår: 20210820

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Migrationsverket och migrationsdomstolarna tar över Föreslår att beslut i utlänningsärenden flyttas från regeringsnivå till myndighetsnivå. Förslaget innebär att en utlänning som utvisats p.g.a. brott av allmän domstol ska kunna ansöka hos Migrationsverket om upphävande av utvisningsbeslutet eller om…
Köp här

Isbn: 9789138237465

Utgivningsår: 20120620

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Madelaine Seidlitz

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Vem har rätt till skydd och hur ska en rättssäker asylprövning gå till? Vilka konventioner och lagar är relevanta? Hur ser det offentliga biträdets uppdrag ut och vad innefattar Migrationsverkets prövning? I Asylrätt presenteras kortfattat de asylrättsliga och folkrättsliga förpliktelser som tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789139021414

Utgivningsår: 20190603

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
För att genomföra EU-direktivet om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer, som ska vara genomfört senast 1 maj 2018 – föreslås att lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd (2003:491) och lagen om konsulära katastrofinsatser…
Köp här

Isbn: 9789138246047

Utgivningsår: 20170425

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Håkan Sandesjö

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Vilka rättigheter har ett asylsökande barn under asylprocessen och i samband med mottagandet och vistelsen i Sverige? Hur ska dessa rättigheter synliggöras och tillvaratas? Utgångspunkten för den här rättshandboken är de rättigheter som följer av Barnkonventionen,…
Köp här

Isbn: 9789139024385

Utgivningsår: 20220607

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars ställning. Lagens tillämpning regleras närmare i utlänningsförordningen. Denna…
Köp här

Isbn: 9789139110026

Utgivningsår: 20100412

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Definition av det svenska medborgarskapets betydelse och hur den skulle kunna regleras i MedbL Utredningens huvudsakliga överväganden och förslag, kan delas in i fyra övergripande områden: : Det svenska medborgarskapets betydelse. Medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare. Ökade möjligheter till svenskt…
Köp här

Isbn: 9789138239315

Utgivningsår: 20130508

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Överprövning av Migrationsverkets beslut sker vid tre migrationsdomstolar. Migrationsdomstolens avgöranden får överklagas till Migrationsöverdomstolen. En prövning i Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Sådant tillstånd ska meddelas om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet…
Köp här

Isbn: 9789138327418

Utgivningsår: 20190708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Redan i dag finns det utrymme enligt lagstiftningen att bevilja uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder eller som följd av preskription. Trots detta vistas ett antal personer under längre perioder i Sverige i ett juridiskt ingenmansland, där avvisnings- eller utvisningsbeslut inte kan verkställas…
Köp här

Isbn: 9789138246917

Utgivningsår: 20171107

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Eva von Schéele, Ingemar Strandberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Barn som söker asyl är inget nytt fenomen. Under andra världskriget, mellan åren 1939 och 1945, evakuerades ungefär 70 000 barn från Finland till Sverige. Likaså sändes barn iväg från Spanien och det spanska inbördeskriget 1936–1939. År 2009 ansökte 2 250 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Det är framförallt…
Köp här

Isbn: 9789139111238

Utgivningsår: 20100511

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Föreslår en helt ny lagreglering när det gäller behandlingen av per­sonuppgifter på utlännings- och medborgarskapsområdet. Den nya regleringen är föranledd av regeringsformens krav på att åtgärder som utgör betydande intrång i den personliga integriteten i princip bara får vidtas om de har lagstöd. Den nya…
Köp här

Isbn: 9789138243367

Utgivningsår: 20150804

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen konstaterar att det är viktigt att kunna klarlägga identiteten på utlänningar som vistas i Sverige för att kunna upprätthålla säkerheten i landet, skydda utsatta grupper och värna asylrätten. Det är också viktigt att personer som inte har rätt att vistas i Sverige kan förmås att återvända och att personer…
Köp här

Isbn: 9789138247129

Utgivningsår: 20171204

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Överprövning av Migrationsverkets beslut sker vid tre migrationsdomstolar. Migrationsdomstolens avgöranden får överklagas till Migrationsöverdomstolen. En prövning i Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Sådant tillstånd ska meddelas om…
Köp här

Isbn: 9789138327739

Utgivningsår: 20220708

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
En åldrande befolkning är en utmaning för finansieringen av framtidens offentliga sektor. Samtidigt föryngrar invandring Sveriges befolkning. Med hjälp av en dynamisk mikrosimuleringsmodell, en rad antaganden och befintliga prognoser analyseras hur migration påverkar de offentliga finanserna fram till 2060 i olika…
Köp här

Isbn: 9789138243701

Utgivningsår: 20151207

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Kurt Björk, Håkan Sandesjö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Bestämmelser om förvärv och förlust av svenskt medborgarskap har funnits sedan slutet av 1800-talet. Nu gällande rätt finns i lagen om svenskt medborgarskap. I boken redovisas dessa bestämmelser samt de överväganden som legat till grund för både äldre och nuvarande bestämmelser i lagen.I den politiska…
Köp här

Isbn: 9789139117209

Utgivningsår: 20200115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Sverige är bra på integration. I den internationella så kallade Mipex-rankningen är vi till och med bäst av alla OECD-länder när det gäller lagstiftning och åtgärder för integration. Ändå är sysselsättningsgraden bland utrikes födda avsevärt lägre än för inrikes födda. I rapporten jämför Patrick Joyce politiken för…
Köp här

Isbn: 9789138247198

Utgivningsår: 20171213

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eva von Schéele, Ingemar Strandberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Ny upplaga beräknas utkomma i augusti 2015. Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit? Boken ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser som gäller och benar upp…
Köp här

Isbn: 9789139113652

Utgivningsår: 20130910

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Det föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering. Denna begränsning föreslås inte…
Köp här

Isbn: 9789138244722

Utgivningsår: 20160704

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Förslag om att arbetskraftsinvandrare ska kunna få ersättning när arbetsgivare inte uppfyller vissa villkor. Arbetskraftsinvandrare ska inte ska drabbas på ett orimligt vis när arbetsgivaren har gjort fel. Utredningen föreslår att om en återkallelse av ett uppehållstillstånd sker för att arbetsgivaren har misslyckats…
Köp här

Isbn: 9789138247693

Utgivningsår: 20180309

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Viktoria Nyström

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Hur fungerar asylprocessen för ett ensamkommande barn och hur ska det offentligt biträdet förhålla sig till processen? Vilka krav kan en god man ställa på biträdet och vad bör biträdet reflektera över under arbetets gång. Hur många möten bör hållas och vilken information bör ges till barnet under dessa möten? Hur ska…
Köp här

Isbn: 9789139113669

Utgivningsår: 20140616

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag – enligt förslag till ändringar i utlänningslagen. Förslaget går ut på att om det råder oklarhet om en asylsökande utlänning som uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska Migrationsverket så…
Köp här

Isbn: 9789138245095

Utgivningsår: 20161006

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC