Bläddra

Dataskyddsförordningen (GDPR) för offentlig sektor : en introduktion

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Regler för offentlig verksamhet Särskilda rättsområden

Dataskyddsförordningen (GDPR) för offentlig sektor : en introduktion

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Regler för offentlig verksamhet Särskilda rättsområden
Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Samtidigt som digitaliseringen leder till ökad effektivitet innebär den nya tekniken ökade risker för den personliga integriteten. I syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter samt för att underlätta flödet av personuppgifter inom Europeiska unionen trädde EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen anses ofta vara ett komplext och svårtillämpat regelverk, inte minst inom offentlig sektor där myndigheter även har att förhålla sig till andra regelverk vid behandling av personuppgifter. Syftet med denna bok är att ge en introduktion till de grundläggande reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan närliggande lagstiftning.

Boken riktar sig till studenter vid landets högskolor och universitet som vill få en introduktion till de regler som gäller vid behandling av personuppgifter samt till personer som arbetar med dataskyddsfrågor i offentlig sektor.