Bläddra

av:Rikard Karlsson Alverhill

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Regler för offentlig verksamhet Särskilda rättsområden
Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Samtidigt som digitaliseringen leder till ökad effektivitet innebär den nya tekniken ökade risker för den personliga integriteten. I syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av…

Isbn: 9789144159973

Utgivningsår:20230103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC