Bläddra

De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem

De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

De fem stora ger överblick över och förståelse för den senaste skolforskningen och knyter den till det dagliga komplexa skolarbetet. På ett konkret och underhållande sätt presenteras här forskningsresultaten från de fem största internationella forskarna inom pedagogik ur ett lärarperspektiv.


Michael Fullan
John Hattie
Helen Timperley
Dylan Wiliam
Carol S. Dweck


Ett lands hela utveckling står i direkt relation till dess skola och hur den hanteras. Därför är skolforskning något som bör intressera och engagera inte bara lärare, elever och föräldrar hela samhället bör diskutera den. Alltför många reformer och förändringar i skolan har införts under antaganden. Men vi måste kräva mer vi måste veta. All förändring av skolan måste ske med stöd av forskning, vetenskapliga belägg och bred erfarenhet.


De fem stora vänder sig i första hand till lärare och pedagoger, men även alla andra skolintresserade. Med ett lärarperspektiv ger den förståelse för relevant skolforskning knuten till det dagliga komplexa skolarbetet.

Läraren, författaren och utbildningskonsulten Jesper Ersgård ger här ett tungt bidrag till den aktuella skoldebatten. (...) Ersgård skriver entusiastiskt och lättbegripligt, och forskarnas förändringsförslag presenteras tydligt och rättvist texten är dessutom påtagligt verklighetsanknuten. Därmed fungerar boken utmärkt som praktisk handledning i det konkreta lärararbetet och som aktuell sammanställning av pedagogisk skolforskning.

Ola Svärd, BTJ-häftet nr 22, 2016