Bläddra

av: Jesper Ersgård

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
De fem stora ger överblick över och förståelse för den senaste skolforskningen och knyter den till det dagliga komplexa skolarbetet. På ett konkret och underhållande sätt presenteras här forskningsresultaten från de fem största internationella forskarna inom pedagogik ur ett lärarperspektiv. Michael FullanJohn…
Köp här

Isbn: 9789127146518

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Anders Jönsson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker…
Köp här

Isbn: 9789140696564

Utgivningsår: 20170517

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lisa Björklund Boistrup

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Alla elever ska bjudas in i matematikens värld genom skolans undervisning. Denna bok behandlar en central aspekt för att detta ska kunna ske, nämligen alla de bedömningar som direkt och indirekt ständigt sker i kommunikationen mellan lärare och elev i klassrummet – i såväl muntliga som skriftliga situationer, och inte…
Köp här

Isbn: 9789147105427

Utgivningsår: 20130806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Carl-Gustaf Carlsson, Per Gerrevall, Astrid Pettersson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Bedömning är en viktig del av de skolerfarenheter vi bär med oss. Men bedömning av kunskap och kompetens och resultatet av dessa bedömningar är även av fundamentalt intresse för arbetslivet. Bedömning har från att vara något nästan odiskutabelt lyfts fram mer och mer som ett område som måste problematiseras. Med en…
Köp här

Isbn: 9789147117178

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Alli Klapp

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Lärares bedömningspraktik har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att påverka hur väl elever lyckas i skolan. I bästa fall kan den leda till ett ökat lärande och bättre prestationer hos elever – i värsta fall till minskat lärande och sämre prestationer. Hur elever bedöms i skolan påverkar deras syn på sig själva,…
Köp här

Isbn: 9789144091600

Utgivningsår: 20171124

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Helena Wallberg

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Hur kan man få till en likvärdig bedömning och betygsättning mot nationella krav som ska gälla alla och samtidigt organisera för en undervisning som möter alla elever där de är, utifrån deras behov och förutsättningar? I boken Att sätta betyg av Helena Wallberg får vi följa ett antal lärare som resonerar sig fram till…
Köp här

Isbn: 9789188099631

Utgivningsår: 20170308

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Raman Mehrzad

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Vill du gå ut högstadiet och gymnasiet med toppbetyg? Du kanske tror att det är omöjligt, att du inte är intelligent nog eller att du aldrig skulle orka kämpa så hårt? För en gångs skull kan du glädja dig över att ha fel! Alla kan nämligen få högsta betyg – i alla ämnen! Och om du lär in studieteknikerna och…
Köp här

Isbn: 9789174242911

Utgivningsår: 20120807

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789113026831

Utgivningsår: 20110411

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Agneta Hult, Anders Olofsson, Lisa Asp-Onsjö, Andreas Bergh, Hanna Eklöf, Ulf Fredriksson, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Anders Jönsson, K G Karlsson, Tord Göran Olovsson, Magnus Oskarsson, Per-Åke Rosvall, Linda Rönnberg, Christina Segerholm, Christina Wikström

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Utvärdering och bedömning i skolan kommer nu i en reviderad andra utgåva med flera nya aktuella kapitel och uppgifter. Bland annat har boken uppdaterats med kapitel om införandet av betyg i årskurs 6, PISA-undersökningarna, elevinflytande och systematiskt kvalitetsarbete. Antologin är skriven av 15 lärarutbildare…
Köp här

Isbn: 9789127817975

Utgivningsår: 20170120

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Lena de Ron, Maria Feldt

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Undervisning i specifika ämnen
Vad ska bedömas i hem-och konsumentkunskap och hur skapar vi som lärare goda möjligheter för eleven att utveckla ämnets förmågor? I den här boken, Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr 11 – att utveckla och synliggöra förmågor i undervisningen, beskrivs hur läraren medvetet och långsiktigt kan utforma…
Köp här

Isbn: 9789163733888

Utgivningsår: 20130730

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Johan Alm

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
“Alms material utgör ett mycket väldisponerat, lättanvänt och arbetsbesparande hjälpmedel vid undervisningen och elevbedömningen, samt bör öka möjligheterna till effektiviserad och korrekt läroplanstolkning och precis betygsättning.”/Ola Svärd, BTJ-häfte nr 18, 2017 Kunskapsöversikter – kunskapskrav på ett nytt och…
Köp här

Isbn: 9789177410126

Utgivningsår: 20170530

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BE

av: Agneta Hult, Anders Olofsson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Utvärdering och bedömning är två av de åtta aspekter som lyfts fram som särskilt viktiga i den nya lärarutbildningen. I denna bok beskrivs och analyseras flertalet av de utvärderings- och bedömningspraktiker som idag är aktuella på skolans område från skolinspektion till de nya skriftliga omdömen som varje elev får.…
Köp här

Isbn: 9789127121980

Utgivningsår: 20110119

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Anders Jönsson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker…
Köp här

Isbn: 9789140684462

Utgivningsår: 20131219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anders Jönsson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan användas som ett redskap för en allsidig kunskapsutveckling…
Köp här

Isbn: 9789151104171

Utgivningsår: 20200428

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Helena Wallberg

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Formativ bedömning ökar elevernas förståelse för hur kunskap och förmågor kan bedömas och ger läraren möjlighet att kontinuerligt utvärdera och utveckla sin undervisning. Ur innehålletEtt formativt förhållningssätt ger eleverna mer information om vad läraren ser i deras arbete och öppnar fler vägar att nå målen.…
Köp här

Isbn: 9789172059481

Utgivningsår: 20131030

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Anders Gustavsson, Per Måhl, Bo Sundblad

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Betygssättning – en handbok erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning. Författarna beskriver vad lärare är skyldiga att göra för att betygen ska bli rättssäkra och vad lärare behöver göra för att betygen ska bli likvärdiga.Läs merBoken består av två delar. Första delen behandlar betyg och…
Köp här

Isbn: 9789147099498

Utgivningsår: 20120828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Maria Jansdotter Samuelsson, Kenneth Nordgren (red.)

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Betygssättning är en stor och omdiskuterad del av läraryrket. I den här boken ges en stabil teoretisk grund för blivande och nuvarande lärare. Genom praktiska ämnesspecifika exempel omsätts teorin i vardagsnära resonemang kring hur man sätter betyg. Boken innehåller bl.a. en historisk orientering om betygen i den…
Köp här

Isbn: 9789140663283

Utgivningsår: 20080507

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Johanna Bergqvist

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Så fort man sätter graderade, målrelaterade betyg använder man som lärare någon form av betygskriterier, även om dessa ofta är tysta eller outtalade. Det finns många fördelar med att dessa kriterier skrivs ned och görs explicita. Skriftliga betygskriterier tydliggör både för läraren och för studenten vad som anses…
Köp här

Isbn: 9789187833380

Utgivningsår: 20150819

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Anne Palmér, Eva Östlund-Stjärnegårdh

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.
Köp här

Isbn: 9789127722958

Utgivningsår: 20051024

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Denna utredning ska enligt direktiven utreda och föreslå hur en rätt för elever att få sina betyg omprövade kan införas inom skolväsendet, såväl offentlig som fristående verksamhet, för barn, ungdom och vuxna där betyg sätts.
Köp här

Isbn: 9789174371178

Utgivningsår: 20110113

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Bengt Selghed

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Betygen i skolan är en omtvistad fråga. Men vad menar vi egentligen när vi talar om betyg? Vilka funktioner fyller betygen? Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet har varit i bruk sedan mitten av nittiotalet och bygger på en annan kunskapssyn och en annan bedömningsprincip än de tidigare normrelaterade betygen.…
Köp här

Isbn: 9789147100279

Utgivningsår: 20110914

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Salomeh Josefsson Bostani, Robin Josefsson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
I denna bok presenterar författarna ett tydligt tillvägagångssätt för att konstruera ämnesintegrerade projekt och hur formativ bedömning kan tillämpas. Genom att introducera begreppet ABC-projekt presenteras ett konkret sätt för hur elevernas intressen i allt högre grad kan integreras i arbetet med kursplanernas…
Köp här

Isbn: 9789197810128

Utgivningsår: 20090831

Utgivare: Me University

Mediatyp: BC

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Betyg ska kunna överklagas – eleverna får ökad rättssäkerhet! Föreslår att rektor ska kunna ompröva en lärares betyg, om eleven begär detta. Om rektorn finner att betyget är oriktigt ska det ändras. En ändring får dock inte innebära att betyget sänks. I stort sett alla betyg i alla skolformer ska kunna omprövas.…
Köp här

Isbn: 9789138234983

Utgivningsår: 20110117

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lena Vestlin, Annelie Drewsen, Anna-Karin Hallonsten, Hasse Hedström, Carl-Magnus Höglund, Kristina Karlberg, Johanna Ulrika Orre, Tora Villanueva Gran

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
På senare år har formativ bedömning, eller bedömning för lärande, lyfts fram som en möjlig väg för att höja resultaten i den svenska skolan. Men vad innebär det förhållningssättet? Räcker det med att använda några enkla tekniker i klassrummet? Eller handlar det om att byta perspektiv och låta elevernas behov styra…
Köp här

Isbn: 9789198176278

Utgivningsår: 20150422

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Examination och betygsättning Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Undervisning i specifika ämnen Vuxenutbildning, vidareutbildning
FÖR KOMPLETT MATERIAL BEHÖVS ÄVEN DEN ÄLDRE UTGÅVAN, se Relaterade produkter, till höger. Publikationen är gällande till den 30 juni 2018. Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå tillämpas från 1 januari 2017 ny kursplan i svenska som andraspråk. De nationella delkurserna i engelska, matematik, svenska och…
Köp här

Isbn: 9789138327067

Utgivningsår: 20170210

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Anders Gustavsson, Per Måhl, Bo Sundblad

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Prov och arbetsuppgifter – en handbok handlar om de bedömningsinstrument som lärare har till sitt förfogande: examinationsuppgifter och rättning/bedömning av prestationer/resultat.Läs merFörfattarna menar att brister i bedömningsinstrument sätter övriga delar i betygssättningsprocessen ur spel och leder till att…
Köp här

Isbn: 9789147105571

Utgivningsår: 20120820

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anna Sundman Marknäs

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Syftet med denna undersökning är att utifrån två fallstudier söka förstå lärarnas betygsättningspraktik i ämnet svenska. Valet av ämnet svenska grundar sig i betygsstatistik som visar att effektstorleken för kön är lika stor som den för föräldrarnas utbildningsbakgrund, vilket är unikt för ämnet. Två svensklärare och…
Köp här

Isbn: 9789186295295

Utgivningsår: 20160128

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Paul Black, Christine Harrison

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Den här boken ger stöd för att utveckla lärande och undervisning i de naturvetenskapliga ämnena med hjälp av formativ bedömning eller bedömning för lärande. Boken beskriver hur du som NO-lärare kan arbeta med formativ bedömning med elever framför allt i åk 6-9. Många av exemplen kan dock anpassas så att de blir…
Köp här

Isbn: 9789147114696

Utgivningsår: 20140724

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christina Odenstad

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Prov har betydelse vid bedömning av elever, men prov styr även elevernas lärande och påverkar den bild de får av ett ämne. Vidare signalerar provens form och innehåll vilken kunskap som läraren bedömer som viktig. Olika former av prov uppmuntrar till olika inärningsstrategier.Denna studie ger en bild av hur ämnet…
Köp här

Isbn: 9789170633324

Utgivningsår: 20110127

Utgivare: Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD)

Mediatyp: BC

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Bedömning i svenskämnet fokuserar på aspekter av läs- och skrivbedömning. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv förklaras bedömningsprocessen, med hjälp av bedömningsteori. Antologin kopplar samman bedömningars syfte, giltighet och tillförlitlighet. Vidare sätter boken detta i relation till olika skriv- och…
Köp här

Isbn: 9789127138445

Utgivningsår: 20150526

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC