Bläddra

De första årens engelska

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Köp här

De första årens engelska

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att lära fler språk i ett längre perspektiv. Det är därför oerhört viktigt att det första mötet med engelska i skolan blir tryggt, lustfyllt och glädjerikt. De lärare som axlar rollen att vara barnens första språklärare bör ha goda kunskaper i och intresse för engelska och äga en rik metodisk verktygslåda anpassad för yngre åldrar. De bör också ha goda kunskaper om hur barn lär sig språk och kunna tillämpa aktuella styrdokument för språk, såväl nationella som internationella.

Den här boken behandlar lärande och undervisning i engelska från förskoleklass till årskurs 3 och 4. Författaren relaterar genomgående till kursplanen i engelska, Lgr 11, och till den gemensamma europeiska referensramen för språk, vilken bygger på en kommunikativ språksyn där själva användningen av språk står i fokus.

I De första årens engelska varvas de mer teoretiska avsnitten om språklärande, språkdidaktik och bedömning med en mängd förslag på språkutvecklande arbetssätt och stimulerande arbetsmaterial. Bland mycket annat beskriver författaren hur man kan lyfta in fritidsengelskan i klassrummet och hjälpa barnen att bli mer aktiva och medvetna i sina möten med engelska utanför skolan.