Bläddra

av: Karolina Larsson

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
En bok fylld av Strategier för språkutveckling. Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stimulera språkutvecklingen på bästa sätt. Boken vänder sig till dig som är förälder eller arbetar i förskola,…
Köp här

Isbn: 9789198047516

Utgivningsår: 20160520

Utgivare: Stefan Hertz utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anne Håland

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ska du verkligen lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. NO-ämnen har sina skrivsätt, språkämnen andra. Och dessa olika sätt att skriva behöver läraren visa sina elever, eftersom ämneskunskapen förmedlas genom dem.   Skrivdidaktiken har utvecklats i…
Köp här

Isbn: 9789188149435

Utgivningsår: 20200218

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson, Annika Sandell Ring, Linda Lidgren, Veronica Mac-Donald

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Paketet är ett komplett material avsett för kollegialt lärande i skolor som vill utbilda sina lärare inom språk-och kunskapsutvecklande undervisning baserad på genrepedagogik.
Köp här

Isbn: 9789173828826

Utgivningsår: 20151028

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173745710

Utgivningsår: 20010501

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173828833

Utgivningsår: 20151028

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maaike Hajer, Theun Meestringa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska. Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning av hög kvalitet när det finns så stora skillnader i elevernas behärskning av svenskan? Vilka möjligheter ges eleverna att nå kunskapsmålen?…
Köp här

Isbn: 9789144151281

Utgivningsår: 20201126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Margaretha Häggström, Charlotte Georén Sprung, Theres Kareld

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att utbilda sig till lärare är en lång process med många steg från novis till professionell. Vägen kan se olika ut men innebär i regel både dalar och toppar, inte minst under den verksamhetsförlagda utbildningen. I den här boken får läsaren följa en lärarstudents process, en verksam lärares fortsatta utveckling samt en…
Köp här

Isbn: 9789144108995

Utgivningsår: 20160203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gun Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att lära fler språk i ett längre perspektiv. Det är därför oerhört viktigt att det första mötet med engelska i skolan blir tryggt, lustfyllt och glädjerikt. De lärare som axlar rollen att vara barnens första…
Köp här

Isbn: 9789144066493

Utgivningsår: 20111101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
The new national curriculum for English underlines the subject’s role in developing learners’ intercultural understanding and ability to communicate with others, “regardless of cultural and linguistic backgrounds”. Teaching and Learning English Interculturally follows up these requirements and shows how teachers and…
Köp här

Isbn: 9788202636326

Utgivningsår: 20200522

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Gun Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att lära fler språk i ett längre perspektiv. Det är därför oerhört viktigt att det första mötet med engelska i skolan blir tryggt, lustfyllt, aktivt och språkutvecklande. I denna andra upplaga av De första årens…
Köp här

Isbn: 9789144114408

Utgivningsår: 20161028

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tua Abrahamsson, Pirkko Bergman (red.), Susanne Benckert, Olle Fritzell, Catarina Littman, Mikael Olofsson, Carin Rosander, Marianne Sellgren, Lena Sjöqvist

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före presenterar författarna en heltäckande bedömningsmall som kan användas för att beskriva språkbehärskningen hos andra andraspråksinlärare –…
Köp här

Isbn: 9789147111749

Utgivningsår: 20140925

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Maaike Hajer, Theun Meestringa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska. Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning av hög kvalitet när det finns så stora skillnader i elevernas behärskning av svenskan? Vilka verktyg kan skolan ge lärare i alla ämnen och…
Köp här

Isbn: 9789173828697

Utgivningsår: 20140801

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Låt språket bära ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Boken ger lärare det stöd de behöver för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna. 
I den nya,…
Köp här

Isbn: 9789173828758

Utgivningsår: 20150615

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hanna Stehagen

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Om innehålletBoken Språk i alla ämnen av…
Köp här

Isbn: 9789172059252

Utgivningsår: 20140228

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Margareth Sandvik

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Denne boka viser hvordan man kan støtte barns språkutvikling i barnehagens hverdagssituasjoner, som garderobe, måltid, bleieskift, lek, bokstund, samlingsstund og tur. Rutinesituasjoner kan være gylne øyeblikk for å skape et godt språkmiljø! Nøkkelen er at personalet involverer barna i hverdagssamtalene, legger til…
Köp här

Isbn: 9788202533939

Utgivningsår: 20210510

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
This new edition of the book provides up-to-date knowledge on some of the most essential aspects of modern English teaching and learning in Norway and shows how teachers can help learners increase their learning outcomes. All the chapters are revised according to the new national curriculum, four new chapters are added…
Köp här

Isbn: 9788202671082

Utgivningsår: 20200813

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Roliga och varierade övningar för elevernas självständiga arbete.Läs merI detta häfte för åk 2-3 finns övningar av dubbelteckning. Levereras i 10-pack av samma titel.
Köp här

Isbn: 9789121167601

Utgivningsår: 19980112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bengt Sjöstedt

Kategorier: Gymnasieskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Swedish abstract Under vilka villkor formar en dansklärare och en svensklärare sin pedagogiska gärning? Utifrån vilka ideal och organisatoriska förutsättningar möter de sina elever? Bengt Sjöstedt presenterar i denna doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning sina svar på dessa frågor. Till grund för hans…
Köp här

Isbn: 9789171045157

Utgivningsår: 20180222

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Mona E. Flognfeldt, Ragnhild E. Lund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
English for Teachers and Learners is written for teachers and students of English in various teacher education programs. The English teacher’s task is to help pupils develop good communication skills in English, so that they can function well in a world where English skills are needed in a number of different contexts.…
Köp här

Isbn: 9788202687397

Utgivningsår: 20210614

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173828789

Utgivningsår: 20150615

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789144038063

Utgivningsår: 20051017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av: Eva Thors Rudvall

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Tro, hopp sfi är en djupt personlig dagbok och en pedagogisk loggbok som ingen annan. Dess syfte är inget mindre än detta: att ge lärare och elever i hela den ofta nedvärderade och kritiserade sfi-apparaten en injektion av mod och tillförsikt. ”I en A-klass finns sällan någon utöver läraren som har någon studievana.…
Köp här

Isbn: 9789174347289

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Katarina Vardeblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Lyckas med svenska är ett nybörjarläromedel i två delar som vänder sig till elever som studerar sfi B. Lyckas med svenska 1 passar elever som har en kortare skolbakgrund och som är i behov av tydlig struktur och långsam progression. I läromedlets olika delar får eleverna många tillfällen till repetition och varierad…
Köp här

Isbn: 9789144106540

Utgivningsår: 20161205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tobias Gyllensvärd

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Digital dokumentation och språkutveckling – kreativitet med läroplan och platta är en bok i en serie böcker riktade till förskolans verksamhet. Boken är praktisk och konkret och riktar sig till de pedagoger i förskolan som vill utveckla sitt arbete med digital kommunikation och språkutveckling. Boken visar hur…
Köp här

Isbn: 9789188099020

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC