Bläddra

av:Karolina Larsson

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
En bok fylld av Strategier för språkutveckling. Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stimulera språkutvecklingen på bästa sätt. Boken vänder sig till dig som är förälder eller arbetar i förskola,…

Isbn: 9789198047516

Utgivningsår:20160520

Utgivare: Stefan Hertz utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anne Håland

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ska du verkligen lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. NO-ämnen har sina skrivsätt, språkämnen andra. Och dessa olika sätt att skriva behöver läraren visa sina elever, eftersom ämneskunskapen förmedlas genom dem.   Skrivdidaktiken har utvecklats i…

Isbn: 9789188149435

Utgivningsår:20200218

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

Isbn: 9789173745710

Utgivningsår:20010501

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av:Maaike Hajer, Theun Meestringa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska. Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning av hög kvalitet när det finns så stora skillnader i elevernas behärskning av svenskan? Vilka möjligheter ges eleverna att nå kunskapsmålen?…

Isbn: 9789144151281

Utgivningsår:20201126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Britt Johansson, Annika Sandell Ring, Linda Lidgren, Veronica Mac-Donald

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Paketet är ett komplett material avsett för kollegialt lärande i skolor som vill utbilda sina lärare inom språk-och kunskapsutvecklande undervisning baserad på genrepedagogik.

Isbn: 9789173828826

Utgivningsår:20151028

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Ingrid Häggström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Bornholmsmodellen introducerades på Ing-Reads förlag redan 1994, efter att det vetenskapliga Bornholmsprojektet avslutades 1989. Resultatet från projektet var övertygande. Dagliga språklekar förberedde barnen inför läsningen och underlättade lässtarten. Språklekstunderna gav stora vinster, speciellt för barn som…

Isbn: 9789152715598

Utgivningsår:20220502

Utgivare: Ing-Read AB

Mediatyp: BE

av:Margareta Öhman

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Äntligen en bok som lyfter lekens värde för barns språkutveckling! Boken är ett måste för alla som jobbar med barn för att kunna ge dem förutsättningarna som de behöver i ett demokratiskt samhälle. I förskolans läroplan lyfts lek och språk…

Isbn: 9789177413103

Utgivningsår:20220208

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Ann Nordberg, Karin Rönnerman

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Hur kan arbetslaget utveckla sin språkmedvetenhet? Och hur kan pedagoger i förskolan aktivt stödja barns språkutveckling? Det är frågor som behandlas i denna bok. Här beskriver forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg hur de tillsammans med två förskolor har utvecklat ett språkstödjande arbetssätt med hjälp av…

Isbn: 9789188149695

Utgivningsår:20220607

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
The new national curriculum for English underlines the subject’s role in developing learners’ intercultural understanding and ability to communicate with others, “regardless of cultural and linguistic backgrounds”. Teaching and Learning English Interculturally follows up these requirements and shows how teachers and…

Isbn: 9788202636326

Utgivningsår:20200522

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Margaretha Häggström, Charlotte Georén Sprung, Theres Kareld

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att utbilda sig till lärare är en lång process med många steg från novis till professionell. Vägen kan se olika ut men innebär i regel både dalar och toppar, inte minst under den verksamhetsförlagda utbildningen. I den här boken får läsaren följa en lärarstudents process, en verksam lärares fortsatta utveckling samt en…

Isbn: 9789144108995

Utgivningsår:20160203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gun Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att lära fler språk i ett längre perspektiv. Det är därför oerhört viktigt att det första mötet med engelska i skolan blir tryggt, lustfyllt och glädjerikt. De lärare som axlar rollen att vara barnens första…

Isbn: 9789144066493

Utgivningsår:20111101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gun Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att lära fler språk i ett längre perspektiv. Det är därför oerhört viktigt att det första mötet med engelska i skolan blir tryggt, lustfyllt, aktivt och språkutvecklande. I denna andra upplaga av De första årens…

Isbn: 9789144114408

Utgivningsår:20161028

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Hanna Stehagen

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Om innehålletBoken Språk i alla ämnen av…
Utgått

Isbn: 9789172059252

Utgivningsår:20140228

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Tua Abrahamsson, Pirkko Bergman (red.), Susanne Benckert, Olle Fritzell, Catarina Littman, Mikael Olofsson, Carin Rosander, Marianne Sellgren, Lena Sjöqvist

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före…

Isbn: 9789147111749

Utgivningsår:20140925

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Låt språket bära ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Boken ger lärare det stöd de behöver för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna. 
I den nya,…

Isbn: 9789173828758

Utgivningsår:20150615

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann S. Pihlgren

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Språkdidaktik i fritidshemmet ger den teoretiska grund och praktiska fördjupning som behövs för att kunna planera, utvärdera och utveckla det språkliga lärandet hos alla elever. Utifrån centrala områden som exempelvis samtal, berättande, högläsning, ord och begrepp, bokcirklar och biblioteksbesök, drama och egen…

Isbn: 9789127829480

Utgivningsår:20220120

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Hülya Basaran

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Nyanlända elever i mitt klassrum har en tydlig röd tråd från början till slut – språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser för nyanlända elever. Boken beskriver tydligt och enkelt hur du med språkutveckling i fokus och med utgångspunkt i styrdokumenten kan använda digitala resurser i undervisningen utan att vare…

Isbn: 9789177413714

Utgivningsår:20220825

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Maaike Hajer, Theun Meestringa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska. Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning av hög kvalitet när det finns så stora skillnader i elevernas behärskning av svenskan? Vilka verktyg kan skolan ge lärare i alla ämnen och…

Isbn: 9789173828697

Utgivningsår:20140801

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Katarina Vardeblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Lyckas med svenska är ett nybörjarläromedel i två delar som vänder sig till elever som studerar sfi B.Lyckas med svenska 1 passar elever som har en kortare skolbakgrund och som är i behov av tydlig struktur och långsam progression. I läromedlets olika delar får eleverna många tillfällen till repetition och varierad…

Isbn: 9789144106540

Utgivningsår:20161205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Joseph Siegel

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Teaching L2 English in secondary and upper secondary school can be challenging for a number of reasons. Not only are students going through adolesence; they often have varying experiences with L2 English and need support with different parts of it. This book provides a summary of fundamental concepts in the field of L2…

Isbn: 9789144153568

Utgivningsår:20220125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Boel De Geer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ordkunskap i förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år ger handfasta och forskningsförankrade tips på hur man genom ett språkutvecklande förhållningssätt kan skapa en lekfull ordkunskapsundervisning som möjliggör för barn och elever att upptäcka och uppmärksamma ordens fantastiska värld – en…

Isbn: 9789127461796

Utgivningsår:20220630

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Heidi Sandö, Iris Hansson Myran

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Barn lär i samspel med andra och de upptäcker skriftspråket i möte med olika skriftspråkliga aktiviteter. Pedagogerna ska stötta systematiskt men inte nödvändigtvis genom uppstyrda aktiviteter, utan också genom att ta vara på de möjligheter som finns i barnens vardag på förskolan. Pedagogerna behöver ha kunskap om hur…

Isbn: 9789127458734

Utgivningsår:20200812

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Anna Strid

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Barnen erövrar orden och världen Ordförrådsutveckling pågår vid lunchen, i hallen, på gården och i ateljén ja, i alla vardagsaktiviteter och rutinsituationer lär sig barn nya ord och begrepp. Författaren visar på möjligheten att inom förskolan ta till vara på barns lust att kommunicera och använda deras kraft att…

Isbn: 9789127439474

Utgivningsår:20160822

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Hanna Stehagen

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Om innehållet Boken Språk i alla ämnen av…

Isbn: 9789177413813

Utgivningsår:20220926

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Margareth Sandvik

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Denne boka viser hvordan man kan støtte barns språkutvikling i barnehagens hverdagssituasjoner, som garderobe, måltid, bleieskift, lek, bokstund, samlingsstund og tur. Rutinesituasjoner kan være gylne øyeblikk for å skape et godt språkmiljø! Nøkkelen er at personalet involverer barna i hverdagssamtalene, legger til…

Isbn: 9788202533939

Utgivningsår:20210510

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Roliga och varierade övningar för elevernas självständiga arbete.Läs merI detta häfte för åk 2-3 finns övningar av dubbelteckning. Levereras i 10-pack av samma titel.

Isbn: 9789121167601

Utgivningsår:19980112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
This new edition of the book provides up-to-date knowledge on some of the most essential aspects of modern English teaching and learning in Norway and shows how teachers can help learners increase their learning outcomes. All the chapters are revised according to the new national curriculum, four new chapters are added…

Isbn: 9788202671082

Utgivningsår:20200813

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Bengt Sjöstedt

Kategorier: Gymnasieskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Swedish abstract Under vilka villkor formar en dansklärare och en svensklärare sin pedagogiska gärning? Utifrån vilka ideal och organisatoriska förutsättningar möter de sina elever? Bengt Sjöstedt presenterar i denna doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning sina svar på dessa frågor. Till grund för hans…

Isbn: 9789171045157

Utgivningsår:20180222

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

Isbn: 9789173828789

Utgivningsår:20150615

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BH

av:Mona E. Flognfeldt, Ragnhild E. Lund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
English for Teachers and Learners is written for teachers and students of English in various teacher education programs. The English teacher’s task is to help pupils develop good communication skills in English, so that they can function well in a world where English skills are needed in a number of different contexts.…

Isbn: 9788202687397

Utgivningsår:20210614

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Isbn: 9789144038063

Utgivningsår:20051017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Anette Holm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Diverse Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk Läs- och skrivkunnighet Läsguider och handböcker för skönlitteratur Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Skönlitteratur Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Språkvetenskap / lingvistik
Det här är en bok till dig som skriver en del på jobbet och 
vill bli bättre på att skriva. Efter ett helt livs jobbskrivande delar Anette Holm med sig av sina allra bästa skrivtips. Du får lära dig hur du hittar rätt ton, stil och känsla och gör texten begriplig med bra ordval, men det handlar inte om krånglig…

Isbn: 9789198366884

Utgivningsår:20210929

Utgivare: An1 Förlag

Mediatyp: BC

av:Eva Thors Rudvall

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Tro, hopp sfi är en djupt personlig dagbok och en pedagogisk loggbok som ingen annan. Dess syfte är inget mindre än detta: att ge lärare och elever i hela den ofta nedvärderade och kritiserade sfi-apparaten en injektion av mod och tillförsikt. ”I en A-klass finns sällan någon utöver läraren som har någon studievana.…

Isbn: 9789174347289

Utgivningsår:20180918

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Tobias Gyllensvärd

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Digital dokumentation och språkutveckling – kreativitet med läroplan och platta är en bok i en serie böcker riktade till förskolans verksamhet. Boken är praktisk och konkret och riktar sig till de pedagoger i förskolan som vill utveckla sitt arbete med digital kommunikation och språkutveckling. Boken visar hur…
Utgått

Isbn: 9789188099020

Utgivningsår:20150810

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC