Bläddra

av:Karolina Larsson

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
En bok fylld av Strategier för språkutveckling. Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stimulera språkutvecklingen på bästa sätt. Boken vänder sig till dig som är förälder eller arbetar i förskola,…
Köp här

Isbn: 9789198047516

Utgivningsår:20160520

Utgivare: Stefan Hertz utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Inger Fridolfsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
De flesta barn kommer ivriga och förväntansfulla till skolstarten – nu ska de få lära sig att läsa och skriva! Lärarens förmåga att entusiasmera och hitta rätt arbetsform så att alla barn kan få behålla sin nyfikenhet och vilja att lära är därför avgörande. Men barnens tidigare möten med skrift skiljer sig ofta…
Köp här

Isbn: 9789144134376

Utgivningsår:20200323

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Britt Johansson, Annika Sandell Ring, Linda Lidgren, Veronica Mac-Donald

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Paketet är ett komplett material avsett för kollegialt lärande i skolor som vill utbilda sina lärare inom språk-och kunskapsutvecklande undervisning baserad på genrepedagogik.
Köp här

Isbn: 9789173828826

Utgivningsår:20151028

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173745710

Utgivningsår:20010501

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av:Maaike Hajer, Theun Meestringa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska. Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning av hög kvalitet när det finns så stora skillnader i elevernas behärskning av svenskan? Vilka möjligheter ges eleverna att nå kunskapsmålen?…
Köp här

Isbn: 9789144151281

Utgivningsår:20201126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Häggström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Bornholmsmodellen introducerades på Ing-Reads förlag redan 1994, efter att det vetenskapliga Bornholmsprojektet avslutades 1989. Resultatet från projektet var övertygande. Dagliga språklekar förberedde barnen inför läsningen och underlättade lässtarten. Språklekstunderna gav stora vinster, speciellt för barn som…
Köp här

Isbn: 9789152715598

Utgivningsår:20220502

Utgivare: Ing-Read AB

Mediatyp: BE

av:Margareta Öhman

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Äntligen en bok som lyfter lekens värde för barns språkutveckling! Boken är ett måste för alla som jobbar med barn för att kunna ge dem förutsättningarna som de behöver i ett demokratiskt samhälle. I förskolans läroplan lyfts lek och språk…
Köp här

Isbn: 9789177413103

Utgivningsår:20220208

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173828833

Utgivningsår:20151028

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
The new national curriculum for English underlines the subject’s role in developing learners’ intercultural understanding and ability to communicate with others, “regardless of cultural and linguistic backgrounds”. Teaching and Learning English Interculturally follows up these requirements and shows how teachers and…
Köp här

Isbn: 9788202636326

Utgivningsår:20200522

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Margaretha Häggström, Charlotte Georén Sprung, Theres Kareld

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att utbilda sig till lärare är en lång process med många steg från novis till professionell. Vägen kan se olika ut men innebär i regel både dalar och toppar, inte minst under den verksamhetsförlagda utbildningen. I den här boken får läsaren följa en lärarstudents process, en verksam lärares fortsatta utveckling samt en…
Köp här

Isbn: 9789144108995

Utgivningsår:20160203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gun Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att lära fler språk i ett längre perspektiv. Det är därför oerhört viktigt att det första mötet med engelska i skolan blir tryggt, lustfyllt och glädjerikt. De lärare som axlar rollen att vara barnens första…
Köp här

Isbn: 9789144066493

Utgivningsår:20111101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann S. Pihlgren

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Språkdidaktik i fritidshemmet ger den teoretiska grund och praktiska fördjupning som behövs för att kunna planera, utvärdera och utveckla det språkliga lärandet hos alla elever. Utifrån centrala områden som exempelvis samtal, berättande, högläsning, ord…
Köp här

Isbn: 9789127829480

Utgivningsår:20220120

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Hanna Stehagen

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Om innehålletBoken Språk i alla ämnen av…
Utgått

Isbn: 9789172059252

Utgivningsår:20140228

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Tua Abrahamsson, Pirkko Bergman (red.), Susanne Benckert, Olle Fritzell, Catarina Littman, Mikael Olofsson, Carin Rosander, Marianne Sellgren, Lena Sjöqvist

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens? I Tankarna springer före presenterar författarna en heltäckande bedömningsmall som kan användas för att beskriva språkbehärskningen hos andra andraspråksinlärare – såväl…
Köp här

Isbn: 9789147111749

Utgivningsår:20140925

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Låt språket bära ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Boken ger lärare det stöd de behöver för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna. 
I den nya,…
Köp här

Isbn: 9789173828758

Utgivningsår:20150615

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Kimberly Norrman

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Lässtrategier – olika tillvägagångssätt för att tackla längre texter och öka läsförståelsen bland elever – har traditionellt sett hört svenskämnet till. Idag vet vi att läsförståelseträning måste bli en del av varje ämne. Den här boken hjälper dig som är engelsklärare att undervisa dina elever i lässtrategier för olika…
Köp här

Isbn: 9789127444232

Utgivningsår:20160704

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Carsten Elbro, Jessica Eriksson, Inger Fridolfsson, Astrid Frylmark, Camilla Grönvall Fransson, Stefan Gustafson, Anna Eva Hallin, Christina Hellman, Birgitta Herkner, Ingrid Häggström, Martin Ingvar, Christer Jacobson, Annelie K Johansson, Ulla-Britt Persson, Ing-Marie Sandberg

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Hur lär man barn att läsa? Att lära sig att läsa är en oerhört komplicerad process och den påverkas av såväl arv som miljö. Det är omöjligt att ta fram en universallösning på hur man lär barn att läsa av den enkla anledningen att någon sådan helt enkelt inte finns. I boken ”Lära barn att läsa” har LegiLexi…
Köp här

Isbn: 9789198426441

Utgivningsår:20221118

Utgivare: LegiLexi Stiftelse

Mediatyp: BC

av:Katarina Vardeblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Lyckas med svenska är ett nybörjarläromedel i två delar som vänder sig till elever som studerar sfi B. Lyckas med svenska 1 passar elever som har en kortare skolbakgrund och som är i behov av tydlig struktur och långsam progression. I läromedlets olika delar får eleverna många tillfällen till repetition och varierad…
Köp här

Isbn: 9789144106540

Utgivningsår:20161205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Joseph Siegel

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Teaching L2 English in secondary and upper secondary school can be challenging for a number of reasons. Not only are students going through adolesence; they often have varying experiences with L2 English and need support with different parts of it. This book provides a summary of fundamental concepts in the field of L2…
Köp här

Isbn: 9789144153568

Utgivningsår:20220125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Hanna Stehagen

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Om innehållet Boken Språk i alla ämnen av…
Köp här

Isbn: 9789177413813

Utgivningsår:20220926

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Margareth Sandvik

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Denne boka viser hvordan man kan støtte barns språkutvikling i barnehagens hverdagssituasjoner, som garderobe, måltid, bleieskift, lek, bokstund, samlingsstund og tur. Rutinesituasjoner kan være gylne øyeblikk for å skape et godt språkmiljø! Nøkkelen er at personalet involverer barna i hverdagssamtalene, legger til…
Köp här

Isbn: 9788202533939

Utgivningsår:20210510

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Boel De Geer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ordkunskap i förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år ger handfasta och forskningsförankrade tips på hur man genom ett språkutvecklande förhållningssätt kan skapa en lekfull ordkunskapsundervisning som möjliggör för barn och elever att…
Köp här

Isbn: 9789127461796

Utgivningsår:20220630

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Heidi Sandö, Iris Hansson Myran

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Barn lär i samspel med andra och de upptäcker skriftspråket i möte med olika skriftspråkliga aktiviteter. Pedagogerna ska stötta systematiskt men inte nödvändigtvis genom uppstyrda aktiviteter, utan också genom att ta vara på de möjligheter som finns i barnens…
Köp här

Isbn: 9789127458734

Utgivningsår:20200812

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Anna Strid

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Ordförrådsutveckling pågår vid lunchen, i hallen, på gården och i ateljén ja, i alla vardagsaktiviteter och rutinsituationer lär sig barn nya ord och begrepp. Författaren visar på möjligheten att inom förskolan ta till vara på barns lust att kommunicera och använda deras kraft att erövra språket och orden. Du som…
Köp här

Isbn: 9789127439474

Utgivningsår:20160822

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173828789

Utgivningsår:20150615

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BH

av:Bengt Sjöstedt

Kategorier: Gymnasieskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Swedish abstract Under vilka villkor formar en dansklärare och en svensklärare sin pedagogiska gärning? Utifrån vilka ideal och organisatoriska förutsättningar möter de sina elever? Bengt Sjöstedt presenterar i denna doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning sina svar på dessa frågor. Till grund för hans…
Köp här

Isbn: 9789171045157

Utgivningsår:20180222

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Katarina Lundin

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Skrivundervisning och skrivutveckling rymmer flera didaktiska frågor och är en central del av svensklärares uppdrag. I den här boken presenteras hur grammatiska redskap och satsschemat kan användas när lärare tillsammans med sina elever tar sig an ett skrivutvecklingsarbete. De konkreta redskapen låter lärare på ett…
Köp här

Isbn: 9789144154404

Utgivningsår:20230124

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mona E. Flognfeldt, Ragnhild E. Lund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
English for Teachers and Learners is written for teachers and students of English in various teacher education programs. The English teacher’s task is to help pupils develop good communication skills in English, so that they can function well in a world where English skills are needed in a number of different contexts.…
Köp här

Isbn: 9788202687397

Utgivningsår:20210614

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Vill du också lära dig Spanska? – Då har du kommit helt rätt! Enligt forskning kan Du kan lära dig spanska på endast 1 timme om dagen om du övar dig i 7 veckor . Boken är indelad i 12 kapitel med allt ifrån hur man kan presentera sig till att ställa frågor och beställa mat på en restaurang. Du får också lära…
Köp här

Isbn: 9789180575126

Utgivningsår:20231101

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Eva Thors Rudvall

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Tro, hopp sfi är en djupt personlig dagbok och en pedagogisk loggbok som ingen annan. Dess syfte är inget mindre än detta: att ge lärare och elever i hela den ofta nedvärderade och kritiserade sfi-apparaten en injektion av mod och tillförsikt. ”I en A-klass finns sällan någon utöver läraren som har någon studievana.…
Köp här

Isbn: 9789174347289

Utgivningsår:20180918

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av:Anette Holm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Diverse Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk Läs- och skrivkunnighet Läsguider och handböcker för skönlitteratur Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Skönlitteratur Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Språkvetenskap / lingvistik
Det här är en bok till dig som skriver en del på jobbet och 
vill bli bättre på att skriva. Efter ett helt livs jobbskrivande delar Anette Holm med sig av sina allra bästa skrivtips. Du får lära dig hur du hittar rätt ton, stil och känsla och gör texten begriplig med bra ordval, men det handlar inte om krånglig…
Köp här

Isbn: 9789198366884

Utgivningsår:20210929

Utgivare: An1 Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144038063

Utgivningsår:20051017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Tobias Gyllensvärd

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Digital dokumentation och språkutveckling – kreativitet med läroplan och platta är en bok i en serie böcker riktade till förskolans verksamhet. Boken är praktisk och konkret och riktar sig till de pedagoger i förskolan som vill utveckla sitt arbete med digital kommunikation och språkutveckling. Boken visar hur…
Utgått

Isbn: 9789188099020

Utgivningsår:20150810

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
This new edition of the book provides up-to-date knowledge on some of the most essential aspects of modern English teaching and learning in Norway and shows how teachers can help learners increase their learning outcomes. All the chapters are revised according to the new national curriculum, four new chapters are added…
Köp här

Isbn: 9788202671082

Utgivningsår:20200813

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC