Bläddra

Delaktighet : reflekterande undervisningspraktik i förskola och skola

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Delaktighet : reflekterande undervisningspraktik i förskola och skola

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Med utgångspunkt i åtta observationer borrar sig författarna in i hur begreppet delaktighet kan tas som utgångspunkt för att förbinda förskolans och skolans demokratiska uppdrag med barns och pedagogers vardag. Styrdokumentens intentioner blir till praktisk tillämpning genom konkret vägledning och praktiska verktyg.

Boken vänder sig till blivande eller redan verksamma pedagoger och rektorer.

Läsaren bjuds in till observationer från praktiken, till författarnas reflektionsanalys av praktiken, och till att ta del av olika verktyg för att öka delaktigheten i lärandeprocesser.

Författarna visar också på hur delaktighet skapar engagemang och motivation hos eleverna, och hur delaktighet kan bidra till meningsfulla lärprocesser som ökar förutsättningarna för individens och gruppens lärande.

Sagt om boken
"Det är en inbjudande, tillgänglig och generös bok, till vilken läsarna bjuds in för att vara delaktiga, bland annat med hjälp av konstruktiva reflexionsfrågor." Publiceras i BTJ-häftet nr 15, 2019. Lektör Michael Economou

Om författarna
Françoise Dubois har i 16 år varit verksam inom grundskolan, från förskoleklass upp till år 9. Francoise arbetar även som pedagogista (pedagogisk handledare), utbildare, föreläsare och handledare för pedagoger och ledare inom förskola och skola. Hon har även varit adjunkt i pedagogik och franska på Luleå tekniska universitet. Francoise är medlem i Reggio Emilia Institutet.

Harold Göthson är en av grundarna till Reggio Emilia Institutet och var dess ledare under många år. I dag är han verksam som seniorrådgivare, konsult och föreläsare vid Reggio Emilia Institutet samt medlem i styrelsen för det internationella Loris Malaguzzicentret i Reggio Emilia.

Ingela Söderholm har 30 års erfarenhet från förskolan, varav 20 år som förskolechef. Ingela är även pedagogista (pedagogisk handledare), utbildare, föreläsare och handledare för pedagoger och ledare inom förskola och skola, och medlem i Reggio Emilia Institutet.