Bläddra

Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse

Kategorier: Alkoholdrycker Drycker Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Vin
Köp här

Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse

Kategorier: Alkoholdrycker Drycker Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Vin
Köp här
Finns det saker som konsten kan uttrycka som vetenskapen inte kan? Vinprovarens yrkeskunnande bygger på en genuin yrkestradition som tillägnas genom övning och erfarenhet. Detta kunnande är svårt att artikulera, samtidigt som det utgör en icke eliminerbar del av att utöva yrket. Anders Herdenstam visar i sin doktorsavhandling nödvändigheten av ett dubbelt grepp när det gäller att utveckla vinprovarens yrkeskunnande. Det dubbla greppet handlar om att en naturvetenskaplig kunskapssyn måste möta en estetisk praxis. Laboratoriespråket måste kompletteras med det gestaltande språk som uttrycks i den konkreta – och undflyende – dialogen medan utövandet pågår. När det gäller upplevelsen av ett vin finns inget annat sätt att göra sig förstådd.