Bläddra

Den svenska arbetsmarknadspolitiken i går och i dag – – historisk bakgrund, föränderliga förutsättningar och nya aktörer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Den svenska arbetsmarknadspolitiken i går och i dag – – historisk bakgrund, föränderliga förutsättningar och nya aktörer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
I den här boken anläggs ett långsiktigt perspektiv på arbetslöshetsfrågans och arbetslöshetspolitikens utveckling. Den första delen av boken belyser frågor om arbetslöshet i anslutning till ekonomisk och politisk debatt under tre olika historiska skeden från 1800-talets första hälft och fram till 1970-talet. I bokens andra del behandlas den moderna arbetsmarknadspolitiken. Här berörs arbetsmarknadspolitikens olika beståndsdelar och organisation. Arbetsmarknadspolitiken omfattar en rad olika aktörer och den statliga myndighet som har huvudansvaret för insatserna, Arbetsförmedlingen, är under omstöpning. I Den svenska arbetsmarknadspolitiken i går och i dag uppmärksammas kommunala insatser, bemanningsföretagens betydelse samt omställnings- och kompetensutvecklingsavtalen mellan parterna på arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknadspolitiken skärskådas dessutom i ett internationellt perspektiv. Boken är tänkt att användas i undervisningssammanhang inom samhällsvetenskapliga ämnen på högskolenivå och riktar sig till alla med ett brett intresse för arbetsmarknadsfrågor och välfärdspolitik.