Bläddra

Det andra uppdraget : till försvar för skolans likabehandlingsarbete

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Det andra uppdraget : till försvar för skolans likabehandlingsarbete

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I Sverige har alla barn rätt till att gå i skolan. Det är där de bl.a. ska lära sig demokratiska värderingar och få verktyg för att kunna vara självständiga samhällsdeltagare. Genom handledning och processledning av skolor i Malmö har projektet Normbrytande rättigheter tagit fram metoder för att omsätta den svenska skol- respektive diskrimineringslagen i praktik. Målet har varit att ifrågasätta likabehandlingsuppdragets underordnade ställning jämte det renodlade kunskapsuppdraget, och visa på sambandet mellan dessa två. Denna bok antar ett normkritiskt perspektiv och lyfter frågan om diskriminering och förtryck från individnivå till strukturnivå. Det är egna erfarenheter från fältet som ligger till grund för konkreta tips och råd till pedagoger som vill arbeta för alla elevers lika rättigheter och möjligheter i skolan. Boken är ett försvar för skolans likabehandlingsarbete men också att det är möjligt att lyckas med det.