Bläddra

Det digitala lärandets möjligheter : Att leda den digitala skolan

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Det digitala lärandets möjligheter : Att leda den digitala skolan

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan handlar just om att leda digitalisering på alla nivåer: Skolhuvudman, skolledare, lärare och elever. Den riktar sig främst till dig som har ansvar att på ett eller annat sätt leda skolutveckling i enlighet med förändrade styrdokument och digitaliseringsstrategin, men är sannolikt intressant för alla som arbetar i skolan.

Skolans digitalisering handlar främst om att förändra arbetssätt. Hur framgångsrik förändringsprocessen bli beror ytterst på hur skolhuvudmännen och skolledare systematiskt utformar, organiserar och utvärderar förutsättningarna för undervisning och lärande. Det finns många sätt att göra det, varav en del ger positiva resultat och andra inte. Därför är det viktigt med en nyanserad diskussion om framgångsrikt ledarskap i en digital skola. Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan är en bok som på alla nivåer bidrar till det digitala skolutvecklingsarbetet.

Boken har tillkommit som ett resultat från projektet Det digitala lärandets möjligheter som drivits av Atea, Gleerups och Samsung tillsammans med fem grundskolor under åren 2015-2018. Projektet har följts av Åke Grönlund, professor i informatik och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik vid Örebro Universitet, vilka också för författare till den bok du nu håller i handen.

Författarna:

Åke Grönlund är professor i informatik vid Örebro universitet. Han har tidigare varit lärare och studierektor inom grundskolan, huvudsakligen på högstadiet, under ett decennium. Åkes forskning handlar om hur människor organiserar sitt arbete, sina organisationer och sina privata aktiviteter, som att umgås på nätet, och hur digital teknik kan användas för att uppnå förbättringar.

Matilda Wiklund är lektor i pedagogik vid Örebro universitet och nyligen även vid Stockholms universitet. Hon arbetar sedan 1998 som lärare i pedagogik, framför allt på kurser inom lärarutbildningarna. Matildas forskning handlar om olika relationer mellan utbildning och medier. Under senare år har detta intresse främst riktats mot skolans digitalisering och vad den inneburit för elever, lärare, skolledare och hela verksamheten.