Bläddra

Differential ekvationer, del 1

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Differential ekvationer, del 1

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Denna bok kom efter mer än trettio år med undervisning i matematik vid Bagdads universitetet, där författaren, professor Albaithawi undervisade. Han drar nytta av all sin stora erfarenhet för att klargöra och kommunicera detta viktiga vetenskapliga ämne till generationer av studenter. Boken innehåller åtta kapitel som behandlar olika definitioner, sammansättningar, typer och metoder för att lösa differentiella ekvationer. På ett smidigt sätt och med tydliga steg för steg beskrivningar förmedlar författaren allmänna och speciella lösningar. Han kastar ljus på ordinära och partiella differentiella ekvationer och läsaren lär sig att skilja mellan Homogena och Inhomogena differentialekvationer samt Linjära och icke-linjära ekvationer. Albaithawi presenterar detaljer och metoder för att lösa viktiga ekvationer samtidigt som han belyser olika områden som ekvationerna berör och som har kopplingar till värme, vågor och strängteorin. Varje kapitel innehåller flera illustrativa räkneexempel med detaljerade lösningar på ekvationerna. Här får läsaren tillfälle att testa samt öva upp sina kunskaper. All löpande text är på arabiska medan ekvationerna skrivs i globala symboler. Boken är avsedd för gymnasieelever med naturvetenskaplig inriktning, studenter på årskurs ett och två på högskolenivå som tillhör fakulteterna för naturvetenskap oh teknik. Boken passar också utmärkt till lärare i ämnet och andra som är nyfikna av differentiella ekvationer.