Bläddra

av: Gerd Brandell, Sigrid Sjöstrand

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
I denna bok finner man differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel och bakgrundsmaterial om tal, algebra, logik, geometri och trigonometri.Teori och metoder beskrivs tydligt med många förklarande exempel och intuitiva resonemang. Tillämpningar har fått stort utrymme med många särskilda avsnitt.…
Köp här

Isbn: 9789144109183

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Dragu Atanasiu, Anders Bengtsson

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok bygger på många års erfarenhet av att undervisa matematisk analys på treåriga ingenjörsutbildningar. Hur hinner man med den stora mängd stoff som behöver gås igenom på den korta tid som ges? Hur tränar man algebra och hur bygger man upp begreppsförståelse? Kan ett traditionellt ämne lysas upp på ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789144110790

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Steven G. Krantz, George F. Simmons

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
George Simmons klassiska lärobok om differentialekvationer har nu kommit ut på svenska i en moderniserad upplaga. Boken är en övertygande och lättillgänglig introduktion till differentialekvationer. Den tar även upp avancerade ämnen såsom Laplacetransformen, Sturm-Liouville-teori och randvärdesproblem (den…
Köp här

Isbn: 9789147099931

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: David Armini

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Häftet Ordinära differentialekvationer är i format A5 och 36 sidor långt. Det är skrivet på svenska och i nära samarbete med studenter. I häftet behandlas olika former av ordinära differentialekvationer (ODE) och metoder för att lösa dessa. I första hand har metoder som är vanligt förekommande under första året vid…
Köp här

Isbn: 9789197927680

Utgivningsår: 20130116

Utgivare: Armini Solutions

Mediatyp: BC

av: Staffan Lundberg

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok är tänkt att användas som kurslitteratur i en grund­läggande kurs i Laplacetransformer. Syftet med boken är dels att förmedla en lättläst men tydlig framställning av den grundläggande teorin för Laplacetransformer, dels att peka på hur Laplacetransformer får sin tillämpning i ett antal problem­ställningar.…
Köp här

Isbn: 9789144154459

Utgivningsår: 20210715

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gerd Brandell, Anders Holst, Sigrid Sjöstrand

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok handlar om analys för funktioner av flera variabler. I ett inledande kapitel introduceras mängder och funktioner utförligt. De följande kapitlen behandlar differential- och integralkalkyl i flera variabler. Vektoranalys i planet och rummet får var sitt kapitel. I ett appendix beskrivs grunderna i…
Köp här

Isbn: 9789144066257

Utgivningsår: 20120116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC