Bläddra

Digital dokumentation och språkutveckling : kreativitet med läroplan och [email protected]

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Utgått

Digital dokumentation och språkutveckling : kreativitet med läroplan och [email protected]

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Utgått

Digital dokumentation och språkutveckling - kreativitet med läroplan och platta är en bok i en serie böcker riktade till förskolans verksamhet. Boken är praktisk och konkret och riktar sig till de pedagoger i förskolan som vill utveckla sitt arbete med digital kommunikation och språkutveckling.

Boken visar hur lärplattan kan underlätta och förbättra arbetet med dokumentation i verksamheten, men också hur den kan främja barns språkutveckling. Författaren Tobias Gyllensvärd kopplar samman aktuell forskning med egen erfarenhet av att ha varit med och utvecklat ett arbetssätt där all dokumentation sker via lärplattan och där barnen är delaktiga i sin berättelse.

Sagt om boken
"Just detta att det är en praktikers utsaga gör boken till ett mycket användbart verktyg i den pedagogiska verksamheten på förskolan. [...] Med entusiasm och iver berättar han hur lärplattan kan vara en tillgång i den dagliga verksamheten. Dock måste pedagogen förbi alla blindskär av appar som snabbt fyller plattan med meningslösheter. Med säker hand lotsar han läsaren mot de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder vad det gäller dokumentationsarbete och språkutveckling."
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 21, 2015.

Om författaren
Tobias Gyllensvärd är lärare för yngre åldrar och arbetar i både förskola och grundskola samt som IKT-utvecklare i Nacka kommun.