Bläddra

Dribbla med hjärnan : funktionell teknik och korrdination i fotbollsspelet

Kategorier: Bollsport Fotboll Fotbollssport Idrottstränare och coachning Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Dribbla med hjärnan : funktionell teknik och korrdination i fotbollsspelet

Kategorier: Bollsport Fotboll Fotbollssport Idrottstränare och coachning Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Författarens nya kombinationer – idéer grundar sig på lång utbildning som idrottslärare och fotbollstränare med en långsiktig fotbollssysselsättning med åldrar från 6 till 36 år - från nybörjare till elit fotbollsspelare. Samlade teoretiska nya kunskaper och praktiska erfarenhet har bidragit till att nya idéer om spelarens inlärning och utveckling blomstrar. Många av idéerna är kända i andra länder och i Sverige. Andra är helt nya. Spelarens personliga tankar samordnas med spelarens upplevelse som tillämpas, anpassas och utvecklas med dynamisk och situationsorganiserad träning. Sådan träning utvecklar situationsteknik, taktik och fysik tillsammans med spelarens spelförståelse och tempo. Vår vardagsuppgift bör vara att vi lär våra spelare hur man använder funktionell teknik med tankeutveckling och hur man utför ett spelmoment med känslor och anpassningsförmågor. Det är en faktor som visar hur man rör sig och anpassar sina kunskaper till utförande av en ny spelsituation med hjälp av känslomässiga aktiviteter. Vår träningsprocess innehåller planering av upprepningar av olika spelmoment eller olika spelsituationer som skapar förutsättningar för att vi lär våra spelare att behandla bollen med ett bra tillslag, snabbt och effektivt seende, och att uppleva bollen som en vän. Författarens långsiktiga och spännande samling av fotbollskunskaper och metodisk forskning har riktats mot barns och ungdomars inlärningsförmåga genom ett samspel mellan tänkande och upplevelse, framförallt positiv upplevelse. Vid varje försök lär sig spelaren något nytt. Det upplever hen på ett personligt sätt och upptäcker: passar det utförandet av ett spelmoment till spelaren. Varje nytt utförande bidrar till att man upplever aktuellt spelmoment på ett nytt sätt. Det är grunden och meningen med vårt lärande, framförallt vid snabbt utförande av en spelsituation. Vi planerar och utvecklar spelts tempoförbättring, dynamiska löpningar genom gemensamma och tänkbara rörelser och känslomässiga aktiviteter. Detta skapar fantastiska effekter genom att en spelare blir positiv mot sig själv, mot medspelare och ledare och med detta blir man positiv gentemot livet. Spelaren sprider glädje och bidrar till en god stämning i laget.