Bläddra

E-handel : En juridisk vägledning

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt E-handelsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

E-handel : En juridisk vägledning

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt E-handelsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Det finns många lagar, regler och villkor som rör e-handel. Syftet med E-handel är att på ett konkret och enkelt sätt förklara en del av dessa för att göra det lättare att bedriva e-handel som svenskt företag.
Boken ger även svar på t.ex. följande frågor:

  • Ska tull och avgifter inkluderas i priset och hur informerar man om det?
  • När och hur ska företaget momsregistrera sig för att få sälja via nätet?
  • Hur ska man hantera personuppgifter när man säljer?
  • Måste man domännmansregistrera sig eller på annat sätt etablera sig när man säljer till ett visst land?
  • För vilka personuppgifter krävs samtycke och när behöver man inte be om lov för att lägga ut uppgifter?
  • Hur bör de allmänna villkoren utformas?
  • Vilket lands lag gäller?
  • Får man använda cookies?


E-handel vänder sig till dem som tillhandahåller tjänster och produkter på internet och deras rådgivare, dvs. jurister på advokatbyråer, företag eller i organisationer.