Bläddra

av: Malin Edmar

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt E-handelsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det finns många lagar, regler och villkor som rör e-handel. Syftet med E-handel är att på ett konkret och enkelt sätt förklara en del av dessa för att göra det lättare att bedriva e-handel som svenskt företag.Boken ger även svar på t.ex. följande frågor: Ska tull och avgifter inkluderas i priset och hur informerar man…
Köp här

Isbn: 9789139019558

Utgivningsår: 20160126

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt E-handelsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Föreslår åtgärder som kan bidra till en effektivare tillsyn av reglerna om marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt lämna förslag om hur tillsyn av ehandel och hemleverans av alkoholdrycker – utifrån nu gällande regler – ska bedrivas och hur ålderskontrollen i samband med sådan handel ska…
Köp här

Isbn: 9789138239780

Utgivningsår: 20130710

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt E-handelsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Några av kapitlen i utredningen behandlar: Tredjepartsbetaltjänstleverantörer Obehöriga transaktioner m.m. Tillträde till betalningssystem och till konton som hålls i ett kreditinstitut Avgifter för betaltjänster Operativa risker, säkerhetsrisker och autentisering Alternativ tvistlösning, sanktioner och…
Köp här

Isbn: 9789138244821

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC