Bläddra

Egenkontroll i skolan – Att stärka elevers välbefinnande genom delaktighet, inflytande och stöd

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Egenkontroll i skolan – Att stärka elevers välbefinnande genom delaktighet, inflytande och stöd

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
I dag talas det om psykisk ohälsa i allt högre utsträckning, inte minst i skolan. Elever uppvisar fler och mer återkommande psykosomatiska besvär. Skolan har lyfts fram som en av flera orsaker till ungas alltmer sämre mående. Stress och oro som grundar sig i krav, förväntningar, läxor och betyg är återkommande förklaringar. Skolan är därmed en viktig arena för det förebyggande arbetet. Relationer, färdigheter samt undervisningens innehåll och metoder blir av stor betydelse för att motverka och minska elevernas stress och oro - allt i syfte att stärka elevernas välbefinnande.

I den här boken presenterar författarna förslag och konkreta verktyg på hur lärare och övrig personal kan arbeta aktivt med frågan om elevernas välbefinnande. Med enkla medel och mindre justeringar i den befintliga undervisningen går det att stärka eleverna genom att öka deras delaktighet och inflytande. Det relationella stödet, både det mellan elev och lärare och det mellan elev och elev, utgör också en viktig komponent. I arbetet med att stärka elevers välbefinnande är det av stor betydelse att skapa förståelse hos eleverna för hur de själva kan påverka sin situation genom att planera och strukturera sin vardag.

Boken och verktygen är inriktade på gymnasieskolan, men kan med fördel även anpassas till grundskolan.