Bläddra

av:Erik Hall, Dounya Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I den här boken får ni följa med på resan som Visättraskolan har gjort i att gå från en bortvalsskola i kris, till en skola som präglas av kunskap, trygghet och trivsel. Författarna berättar konkret om arbetet med att bygga upp en prioriterad elevhälsa. Du får ta del av framgångsfaktorerna och hur du kan gå från ord…
Köp här

Isbn: 9789147136728

Utgivningsår:20200701

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Hilda Johnsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
En god elevhälsa är en förutsättning för ett bra lärande. Därför har skolkuratorn Hilda Johnsson förändrat sitt arbetssätt för att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen. Boken Skolkurator 2.0 – må bra, prestera bra beskriver både författarens syn på elevhälsan – varför och hur den…
Köp här

Isbn: 9789177411253

Utgivningsår:20200511

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Jenny Karlsson, Anna Morell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hur gör man anpassningar som gagnar alla elever och inte utesluter någon, oavsett hur deras behov och förmågor ser ut? Författarna Anna Morell och Jenny Karlsson, båda specialpedagoger, beskriver ett utbildningskoncept med sex utbildningstillfällen där kartläggning av…
Köp här

Isbn: 9789177412373

Utgivningsår:20220121

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Sara Ask

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Dietik och näringslära Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Skolan och elevhälsan har en viktig roll när det gäller att förmedla bra matvanor och att identifiera elever som är i riskzonen för olika problem kopplade till mat. Boken Prata mat med elever – handbok för elevhälsan ger både svar på de vanligaste frågorna som brukar komma upp i samtal med elever i olika…
Utgått

Isbn: 9789177411871

Utgivningsår:20200817

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Elevers lärande och hälsa går hand i hand. Detta är centralt i en hälsofrämjande skolutveckling. En elev som klarar skolan med godkända betyg har fler möjligheter i livet, och samtidigt stimulerar lärandet välbefinnandet – när man lär sig mår man bra och tvärtom!  Elevhälsa har en central ställning i dagens skola.…
Köp här

Isbn: 9789151105505

Utgivningsår:20210127

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sköterska / patientrelationen Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Att arbeta som skolsköterska ställer höga krav på att dokumentationen hanteras professionellt och enligt gällande regelverk. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara…
Utgått

Isbn: 9789177411277

Utgivningsår:20200310

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
  Om elever som inte kan gå tll skolan Ny upplaga! Mycket har hänt. Sju års intensivt utvecklingsarbete har gett resultat. Hur ser skolfrånvaron ut i Sverige och utomlands? Ny forskningsöversikt ger svar. Hemmasittare i den första upplagan byts ut till hemmasittande elever. Läs varför i Hemmasittande elever och…
Köp här

Isbn: 9789185617432

Utgivningsår:20220201

Utgivare: Columbus Förlag

Mediatyp: BC

av:Kristina Bähr

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. Boken ger svar på frågor som: Hur kan vi . stärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa…
Köp här

Isbn: 9789127827158

Utgivningsår:20200314

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Carina Andersson, Ulrika Fagerström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Rörelse främjar inte bara den fysiska hälsan utan ger också psykiskt välbefinnande, starkare självkänsla, positiv effekt på inlärning och mindre stress. Barn har ofta en inneboende rörelseglädje – de springer, klättrar och brottas. De slänger sig bland mjuka kuddar, drar vagnar, släpar på saker och är fulla av lust att…
Köp här

Isbn: 9789177412267

Utgivningsår:20201013

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anne Vibeke Fleischer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Jag vill inte till skolan handlar om barn och unga i åldern 6-16 år för vilka det blir ett problem att gå till skolan. De värjer sig mot skolan och skolvägrar – de försvarar sig och gör motstånd mot något som de förknippar med ett stort obehag. Att barn vägrar gå till skolan kan hänföras till undvikande…
Köp här

Isbn: 9789144134567

Utgivningsår:20200305

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Susann Magnusson

Kategorier: Den medicinska professionen Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Patientsäkerhet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Personalens kompetens är nyckeln för att förebygga vårdskador, minimera risker och därigenom uppnå en patientsäker verksamhet av hög kvalitet. Den här handboken ger vägledning och stöd i det viktiga patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. För att elevhälsans medicinska insats, EMI, ska hålla hög kvalitet och bedrivas…
Köp här

Isbn: 9789177412649

Utgivningsår:20210823

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Magdalena Berger

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Pedagogik Psychiatric & mental disorders Psykiatri Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa i skolan är en bok som lyfter ungdomarnas egna röster, och låter dem komma till tals om sina olika erfarenheter. Gemensamt för…
Köp här

Isbn: 9789144131474

Utgivningsår:20200108

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Klockar, Mia Vestman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Med sikte på skolnärvaro är boken för dig som spanar efter strategier som kan vända frånvaro till närvaro! Det är en handbok som fokuserar på vikten av ett systematiskt arbete. Boken tar upp faktorer som kan trigga och utlösa frånvaro och diskuterar hur arbetet i skolan skulle kunna utformas för att minska dessa…
Köp här

Isbn: 9789178231195

Utgivningsår:20200925

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gunilla Guvå, Ingrid Hylander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Elevhälsans professioner är eniga om att de ska arbeta före­bygg­ande och främjande, men fastnar i praktiken lätt i gamla hjulspår. Istället för att främja elevers lärande och hälsa proble­matiseras enskilda elever. Det behövs teorier, modeller och rutiner för ett främjande elevhälsoarbete. Syftet med den här boken är…
Köp här

Isbn: 9789144110127

Utgivningsår:20170718

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hur kan lärare och elevhälsa få till en samverkan kring förebyggande insatser som minskar behovet av akuta åtgärder i skolans vardag? Vad krävs för att all den kunskap som individuella elevmöten ger ska leda till mer övergripande förändringar av lärmiljön i en hälsofrämjande skola för alla? Svaret är EHM,…
Utgått

Isbn: 9789188099624

Utgivningsår:20170412

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kristina Bähr

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar, motgångar och kriser, att återfå balansen i tillvaron och kunna fortsätta utvecklas och må bra. Förmågan är högaktuell i en tid av snabb förändring och den går att träna. I Resiliens i skolan – främja och träna välbefinnande presenteras ett treårigt program…
Köp här

Isbn: 9789127460669

Utgivningsår:20220401

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Malin Gren Landell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan bero på pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Problemet kan ta mycket tid och resurser för dig som ansvarig skolledare – och konsekvenserna är allvarliga, både på kort och lång sikt. Främja närvaro visar hur rektorer och elevhälsan kan arbeta…
Köp här

Isbn: 9789127822757

Utgivningsår:20180908

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Maja Lindqvist

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hälsofrämjande och förebyggande arbete börjar i skolorganisationen och berör alla som arbetar inom skolan. Elevhälsoarbete för specialpedagoger – en handbok handlar om hur insatser på skol- och gruppnivå kan riktas för att tidigt förebygga skolsvårigheter. Hur kan elevens behov tillmötesgås innan vi utgår från att det…
Köp här

Isbn: 9789144114682

Utgivningsår:20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Ett utmärkt stöd för att komma igång med det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet Hur kan lärare och elevhälsa få till en samverkan kring förebyggande insatser som minskar behovet av akuta åtgärder i skolans vardag? Vad krävs för…
Köp här

Isbn: 9789177413660

Utgivningsår:20221011

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Björn Wrangsjö, Nils Åhlund

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Vissa ungdomar klarar skolan galant, andra faller igenom och blir sittande hemma under längre tid. Bakom varje hemmasittare döljer sig en ofta lång process av ansträngning, försök och misslyckande från såväl elevens som familjens, skolans och andras sida. Vägen tillbaka till skolan är ofta lång och kan kräva insatser…
Köp här

Isbn: 9789144154572

Utgivningsår:20210909

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Margareta Leissner, Hellen Lundevall-Överby

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor behandlar de vanligaste problemen man möter inom skolan och är tänkt som en praktisk vägledning i arbetet. Boken behandlar bland annat ämnesområdena ortopedi, vaccinationer, allergi, tillväxt, lagar och förordningar. Utöver detta innehåller den också författarnas…
Köp här

Isbn: 9789144138664

Utgivningsår:20201020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sophie Ekman Wretlind

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Den 1 juli 2011 fick Sverige en ny skollag. Trots att den ryckte undan grunden för hela skolhälsovården blev det varken protester eller ens någon större debatt. Tio år senare börjar vi se lagens ödesdigra konsekvenser för barns och ungdomars hälsa. Skolöverläkare Sophie Ekman Wretlind har 40 års erfarenhet av…
Köp här

Isbn: 9789177730217

Utgivningsår:20220128

Utgivare: Quercus Pair

Mediatyp: BC

av:Britten Ekstrand

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Ett oroväckande ökande antal barn går inte i skolan. Alltmer har detta faktum uppmärksammats av politiker, press, skolansvariga och alla med intresse för skolan. Inte minst media har uppmärksammat så kallade hemmasittare. Elever som av en eller annan anledning inte är i skolan. Men det finns en mängd skilda typer av…
Köp här

Isbn: 9789151952291

Utgivningsår:20200925

Utgivare: Perséfone Förlag

Mediatyp: BC

av:Magdalena Berger

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildning: administration och organisation Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I dag står psykisk ohälsa för nära hälften av alla sjukskrivningar i Sverige och lärare är inget undantag. Det säger sig självt att ett hälso­främjande ­arbete kan bli en utmaning om personalen inte mår bra ­eller upplever stress. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att före­bygga arbetsrelaterad ohälsa, men lärare och…
Köp här

Isbn: 9789144140322

Utgivningsår:20210107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Christer Olsson

Kategorier: Bullying & harassment Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Våld i samhället
VERKTYG MOT MOBBNING OCH KRÄNKNING ger skol- och förskolepersonal samt föräldrar en tydlig bild av hur mobbning uppstår och dess fruktansvärda konsekvenser. Boken talar även hoppfullt om hur mobbningen kan upptäckas, förebyggas och stoppas. Christer Olsson delar på ett konkret sätt med sig av ett helt arbetslivs…
Köp här

Isbn: 9789186993115

Utgivningsår:20130801

Utgivare: Christer Olsson

Mediatyp: BC

av:Anna Borg, Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
På jakt efter mening och sammanhang i skolan, arbetssättet som går under namnet Nytorpsmodellen har uppvisat slående resultat. På en skola i Stockholm gick man från att hälften av sjundeklassarna hade någon form av åtgärdsprogram till att samtliga elever två år senare gick ut nian med godkända betyg i alla ämnen. Ett…
Köp här

Isbn: 9789144119823

Utgivningsår:20180927

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Petra Runström Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
För att skolans förebyggande arbete ska fungera väl och erbjuda alla elever vägledning och stimulans samt tillgång till en trygg och utvecklande skolmiljö behöver hela skolan involveras. Elevhälsans viktiga roll lyfts fram i skollagen, och på skolorna arbetar rektorer med sin personal för att möjliggöra en samlad…
Köp här

Isbn: 9789140694911

Utgivningsår:20170209

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Joakim Lindgren, Sara Carlbaum, Agneta Hult, Christina Segerholm

Kategorier: Bullying & harassment Juridik Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialrätt Studievägledning och elevhälsa Utbildningslagar Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Våld i samhället
Det har gått drygt 50 år sedan mobbning började uppmärksammas som problem i skolan. I dag har vi skarpare lagstiftning än någonsin tidigare med skyldigheter för all personal att rapportera och utreda alla kränkningar. Samtidigt visar nationella undersökningar att elever upplever sig vara mer kränkta nu än för bara…
Köp här

Isbn: 9789151102948

Utgivningsår:20200805

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Peter Fowelin

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Mindfulness Pedagogik Populärpsykologi och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
”Mindfulness i klassrummet – steg för steg” är skriven för lärare och andra pedagoger från förskolan till gymnasiet. Läsaren vägleds i hur mindfulness kan användas i arbetet med barn och ungdomar för att minska stress, oro och koncentrationssvårigheter. Boken är också en introduktion till hur mindfulness för pedagogens…
Utgått

Isbn: 9789197948609

Utgivningsår:20110415

Utgivare: Dana Förlag

Mediatyp: BC

av:Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Ta nästa steg mot det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet med denna konkreta och praktiska handbok. EHM – att ta nästa steg tar avstamp i författarnas mångåriga erfarenhet av att stödja skolor i arbetet med att utveckla EHM. Här får du svar…
Köp här

Isbn: 9789177413387

Utgivningsår:20221018

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Maria Bühler, Annelie Karlsson, Terése Österholm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Problematisk skolfrånvaro och hemmasittare är ett växande problem i våra skolor. Att försöka förstå och komma tillrätta med fenomenet är en angelägen uppgift för alla som befinner sig i närheten av barn och unga. Den här boken presenterar hur man kan förstå problematisk skolfrånvaro utifrån ett lågaffektivt…
Köp här

Isbn: 9789144120409

Utgivningsår:20180412

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Lund, Anne Helgeland

Kategorier: Bullying & harassment Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Våld i samhället
Boka handler om hvordan synet på barn og unge påvirker forståelsen av mobbing og de tiltak som settes inn i barnehage og skole. Forfatterne er opptatt av hvordan nye perspektiver på mobbing kan få betydning for barnehager og skolers arbeid for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. De drøfter mobbing i barnehage og…
Köp här

Isbn: 9788202681760

Utgivningsår:20200928

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Magnus Brolin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: idrott och hälsa Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Undervisning i specifika ämnen Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Boken ger genom teori, forskning och berättelser från praktiken kunskap och inspiration till hur begreppet hälsa kan förstås ur ett bredare perspektiv. Med hjälp av ett salutogent förhållningsätt formas hälsoarbete i skolan till att handla om hur vi förbereder eleverna för livets utmaningar. Utgångspunkterna för…
Köp här

Isbn: 9789147122479

Utgivningsår:20170509

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Marie Gladh, Krysmyntha Sjödin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hur gör man som lärare när man saknar en elev i skolan? Boken Saknad i skolan vägleder skolan i utmaningen att få tillbaka hemmasittande elever. Den guidar skolan framåt utifrån Nyckelmetoden, en utprövad, tvärprofessionell arbetsmetod med eleven i fokus och föräldrarna som samarbetspartners. En stor del av boken…
Köp här

Isbn: 9789177410744

Utgivningsår:20180731

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Helene Wallerstedt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Den här boken beskriver hur man i skolan kan arbeta förebyggande med kartläggning och analys av frånvaro. Här presenteras även olika modeller för att få elever med hög frånvaro att komma tillbaka till skolan. Boken riktar sig till pedagoger, mentorer och klasslärare med särskilt ansvar för elever samt till…
Köp här

Isbn: 9789127453821

Utgivningsår:20190329

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Lars-Åke Johnsson

Kategorier: Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Studievägledning och elevhälsa Utbildningslagar Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Elevhälsan är en verksamhet som måste finnas i flertalet skolformer, och vars centrala uppgift är att stödja elevernas utveckling mot målen för utbildningen, men också erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. Det betyder att elevhälsan ska hjälpa till med att se till att eleverna har en bra miljö för sin…
Köp här

Isbn: 9789139116820

Utgivningsår:20190422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Kristina Hunehäll Berndsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexuella övergrepp och trakasserier Skolor Sociala och etiska frågor Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Våld i samhället
Att sexta, innebär att dela självproducerade foton eller videoklipp med naket eller halvnaket innehåll av sexuell karaktär. Delningen sker genom att en person själv skickar, tar emot eller vidarebefordra sexuella foton eller videoklipp. Samhällsfenomenet ”dickpics” är en specifik form av sexting och handlar om när…
Köp här

Isbn: 9789179630898

Utgivningsår:20220218

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC

av:Petra Runström Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
För att alla elever ska ha en trygg skolmiljö där lärande och utveckling kan ske behöver skolan arbeta aktivt med såväl den fysiska som psykiska miljön samt erbjuda en undervisning där elevers förutsättningar och behov uppmärksammas och stöd sätts…
Köp här

Isbn: 9789151108858

Utgivningsår:20221212

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Erik Hall, Dounya Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
År 2012 fick Visättraskolan 22 nedslag i Skolinspektionens tillsyn. Sex år senare gavs toppbetyg på samtliga områden i Skolinspektionens granskning, och skolan lyftes fram av myndigheten som ett gott exempel. Arbetet med en prioriterad elevhälsa har varit avgörande för Visättraskolans resa. Den här boken syftar till…
Köp här

Isbn: 9789147144570

Utgivningsår:20220610

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Åse Fagerlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I kölvattnet av utbredd psykisk ohälsa behövs ett fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete för att stärka elevhälsan. Det kan handla om att träna eleverna i att sätta upp egna mål, fokusera på det som är viktigt och samtidigt ta hänsyn till och ha omtanke om andra – kompetenser med stor inverkan på så väl…
Köp här

Isbn: 9789127463288

Utgivningsår:20230602

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC