Bläddra

EHM – Elevhälsomötet : en främjande, förebyggande och lärande modell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

EHM – Elevhälsomötet : en främjande, förebyggande och lärande modell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Hur kan lärare och elevhälsa få till en samverkan kring förebyggande insatser som minskar behovet av akuta åtgärder i skolans vardag? Vad krävs för att all den kunskap som individuella elevmöten ger ska leda till mer övergripande förändringar av lärmiljön i en hälsofrämjande skola för alla?

Svaret är EHM, elevhälsomötet, som i en strukturerad modell bjuder in all skolpersonal som finns runt eleverna. I modellen samverkar skolans olika kompetenser och professioner för att i regelbundet återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter långt innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär.

Boken beskriver mötesmodellens olika delar och faser som mynnar ut i en konkret handlingsplan. Många praktiska exempel med frågeställningar förtydligar hur deltagarna kan resonera utifrån olika perspektiv, roller och funktioner.

Om författarna
Författare är Anna Bengtsson, Ida Necovski, specialpedagoger, och Maria Kempe Olsson, rektor, som tillsammans formade och startade arbetet med EHM 2012. Modellen har sedan dess vidareutvecklats och i samverkan mellan elevhälsa och lärare på Bergsjöskolan kommit att bli en modell som flera skolor i dag arbetar efter.