Bläddra

Ekostaden Augustenborg – erfarenheter och lärdomar

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Arkitektur Energiteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Konst Landskapsarkitektur Miljön Stadsplanering: arkitektoniska aspekter Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Ekostaden Augustenborg – erfarenheter och lärdomar

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Arkitektur Energiteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Konst Landskapsarkitektur Miljön Stadsplanering: arkitektoniska aspekter Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Ekostaden Augustenborg i Malmö lockar varje år många besökare som vill se en hållbar omställning i verkligheten, och hur en klimatanpassning kan vara både funktionell och snygg. Men lyckades man här, när en ekologisk omställning av ett befintligt område, dessutom med höga socioekonomiska ambitioner, fortfarande är sällsynt? Och hur lyckat är Augustenborg egentligen? I den här antologin kan du följa utvecklingen i området från byggstart 1948 fram till idag. Här får du hela berättelsen om Ekostaden och en inblick i de erfarenheter och lärdomar som kan dras. Utöver huvudtexterna, där författarna är initierade personer som inte själv varit involverade i genomförandet, finns åtta vetenskapliga kapitel som är fördjupningar skrivna av forskare specialiserade inom olika områden. Detta kompletteras med mer personliga betraktelser, faktarutor och intervjuer.