Bläddra

Elevhälsoarbete : konkreta metoder för gymnasiet

Kategorier: Gymnasieskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Elevhälsoarbete : konkreta metoder för gymnasiet

Kategorier: Gymnasieskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Effektiva metoder för ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete

Skolkuratorn och skolsköterskan har som huvudsaklig uppgift att främja alla elevers hälsa och inlärning. Det innebär inte i första hand att vårda och stötta elever som redan har mött svårigheter utan snarare att arbeta preventivt. 

I boken får du effektiva metoder

  • för att skapa relationer
  • för att främja psykosocial, fysisk- och sexuell hälsa
  • för en fysiskt aktiv skoldag 
  • för att skapa en digital elevhälsa 
  • för att förebygga och lindra stress. 

På det här sättet kan du gå ifrån ett åtgärdande arbete med hög belastning till ett hälsofrämjande och förebyggande arbete med både lägre belastning och högre effektivitet.

Boken riktar sig i huvudsak till elevhälsopersonal på gymnasiet, men kan även användas av andra professioner på skolan.

Matilda Gend är utbildad socionom. Hon har arbetat inom socialtjänsten med utredning av barn som far illa. Idag är hon verksam som skolkurator.

Anette Odder är utbildad distriktssköterska med flera kompletterande utbildningar inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Hon har arbetat som skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats och elevhälsan i snart femton år i olika skolformer.