Bläddra

En bok om Laplacetransformen

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

En bok om Laplacetransformen

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Denna bok är tänkt att användas som kurslitteratur i en grund­läggande kurs i Laplacetransformer. Syftet med boken är dels att förmedla en lättläst men tydlig framställning av den grundläggande teorin för Laplacetransformer, dels att peka på hur Laplacetransformer får sin tillämpning i ett antal problem­ställningar. En bok om Laplacetransformen är avsedd att användas i en första kurs i Laplace­transformer, den vänder sig i första hand till teknologer på olika ingenjörsprogram på universitet och högskolor, men lämpar sig dessutom utmärkt för självstudier. I boken samverkar transformteorin med två välbekanta dator­algebrasystem (CAS): Matlab respektive Python. Typexempel där CAS används, finns presenterade i varje kapitel.