Bläddra

En liten bok om sambandet mellan bön och hälsa

Kategorier: Aspekter av religion Att hantera personliga problem Bön och bönböcker Böner och liturgi Coping with mental health issues Familj och hälsa Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Kristendom Religion och tro

En liten bok om sambandet mellan bön och hälsa

Kategorier: Aspekter av religion Att hantera personliga problem Bön och bönböcker Böner och liturgi Coping with mental health issues Familj och hälsa Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Kristendom Religion och tro
Läkemedelsanvändningen för psykisk ohälsa bland det våra ungdomar har ökat kraftigt de senaste åren. Våra ungdomar verkar må dåligt. Det kan upplevas som att våra ungdomar har tappat både självvärde och mening i sitt liv. Här kan man ställa frågan varvid vi som föräldrar har tappat bort en del av våran historia, en del av vår kultur, som ger våra ungdomar självvärde och mening i livet.

Medan mycket har blivit sagt om svar på bön verkar få intressera sig för hur den kristna bönen påverkar den som ber. Boken erbjuder läsaren just detta. Här hittar läsaren en sammanställning av forskning som visar på hur bön påverkar den bedjande människan.

En liten bok om sambandet mellan bön och hälsa kan användas som personligt stöd för den individuella människan men utgör även underlag för diskussion i utbildningssammanhang.