Bläddra

Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen, kommunen mf.l.

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen, kommunen mf.l.

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Barn som söker asyl är inget nytt fenomen. Under andra världskriget, mellan åren 1939 och 1945, evakuerades ungefär 70 000 barn från Finland till Sverige. Likaså sändes barn iväg från Spanien och det spanska inbördeskriget 1936–1939. År 2009 ansökte 2 250 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Det är framförallt världens konflikter som styr hur många ensamkommande barn som skickas iväg från krig och oro.
I Sverige har vi sedan år 2005 en ny lag, lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Skyddet för barnen har stärkts betydligt, jämfört med tidigare regler. Med dessa nya regler följer också skyldigheter för de svenska myndigheterna. Det är många myndighetspersoner som ett ensamkommande barn kommer i kontakt med under vistelsen i Sverige. Att barnet i denna situation får en kompetent god man, som har kunskap om samhället, tid och kraft är viktigt för barnet. Gode mannen ska se till att barnets rätt tillgodoses på alla plan.
Boken Ensamkommande barns rätt är tänkt att vara till hjälp för alla som i tjänsten kommer i kontakt med ett ensamkommande barn. Eftersom antalet asylsökande ensamkommande barn som kommer till Sverige är förhållandevis stort, finns det också ett behov att orientera den som väljer uppdraget som god man om vad uppdraget kan innebära.