Bläddra

Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen, kommunen mf.l.

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen, kommunen mf.l.

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Ny upplaga beräknas utkomma i augusti 2015.

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit? Boken ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser som gäller och benar upp frågorna om vem som ska göra vad i handläggningsproceduren rörande dessa barn.
Författarna tar upp Barnkonventionens regler, svensk lagstiftning, EU-direktiv, rättsfall och visar på vilka blanketter som ska användas.

Migrationsverkets prognos för 2013 är att ca 4000 ensamkommande barn söker asyl i Sverige. Det är därför viktigt att samtliga aktörer - oberoende av vistelsens längd - gör denna trygg och säker.

Framställningen riktar sig i huvudsak till gode män för ensamkommande barn, överförmyndare, handläggare inom socialtjänsten, skolan, kommunen, tjänstemän inom Migrationsverket, advokater samt frivilligorganisationer.