Bläddra

Envariabelanalys med datorstöd

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap

Envariabelanalys med datorstöd

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
I denna bok finner man differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel och bakgrundsmaterial om tal, algebra, logik, geometri och trigonometri. Teori och metoder beskrivs tydligt med många förklarande exempel och intuitiva resonemang. Tillämpningar har fått stort utrymme med många särskilda avsnitt. Övningsuppgifter med svar och ledtrådar ingår i varje kapitel. För att få bästa utbytet av boken ska man använda den tillsam­mans med programmet Maxima, som finns fritt tillgängligt på nätet. Metoder för beräkningar och visualiseringar med dator­stöd finns med i alla kapitel som ett komplement till metoder med räkning för hand. Boken förutsätter endast kunskaper motsvarande gymnasie­skolans kurser till och med kurs 3c. För dem som läst kurs 4 eller kurs 4 och 5 räcker det att läsa vissa delar i boken översiktligt.