Bläddra

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Ds 2017:61

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Köp här

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Ds 2017:61

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Köp här
Föreslår att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.