Bläddra

Fastighetsvolymen 2018

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Köp här

Fastighetsvolymen 2018

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Köp här
Bland ändringarna i denna bok märks nya regler om en effektivare plan- och byggreglering, billigare utbyggnad av bredbandsnät och striktare krav på avfallshantering. Dessutom har det kommit större ändringar i angränsande lagstiftning som finns med i boken, bl.a.: Förvaltningslagen (1986:223) upphör och ersätts med en ny förvaltningslag (2017:900), som träder i kraft den 1 juli 2018. Kommunallagen (1991:900) är också den ersatt av en ny kommunallag (2017:725) som börjar gälla den 1 januari 2018. Även penningtvättslagen (2009:62) har ersatts av en ny penningtvättslag (2017:630), som trädde i kraft den 1 augusti 2017. Genom denna lag implementeras det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt