Bläddra

Flervariabelanalys med Maple

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Flervariabelanalys med Maple

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Differentialkalkyl och differentialekvationer Integralkalkyl och integralekvationer Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Denna bok handlar om analys för funktioner av flera variabler. I ett inledande kapitel introduceras mängder och funktioner utförligt. De följande kapitlen behandlar differential- och integralkalkyl i flera variabler. Vektoranalys i planet och rummet får var sitt kapitel. I ett appendix beskrivs grunderna i datoralgebrasystemet Maple.

Boken skiljer sig från andra böcker inom området framförallt genom att Maple är integrerat i hela framställningen. Maple ger möjligheter till visualisering och underlättar beräkningar, som annars är tidskrävande.

  • Boken hjälper studenterna att själva använda Maple.
  • Det finns många illustrationer som kan kompletteras och ­varieras på den egna datorn.
  • Boken innehåller många exempel, med och utan Mapleinslag.
  • Material från envariabelanalysen repeteras i början av varje kapitel.
  • Matematiken motiveras utifrån tillämpningarna.
  • Definitioner och satser introduceras intuitivt.
  • Idéerna bakom bevisen lyfts fram.

Målgrupp är blivande civilingenjörer, ingenjörer, lärare med flera. Som bakgrund behövs kunskaper från kurser i envariabelanalys och linjär algebra.