Bläddra

Folkbildning & Forskning. Årsbok 2014-2015

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här

Folkbildning & Forskning. Årsbok 2014-2015

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här
Globala och pedagogiska utmaningar är temat för 2014-15 års årsbok från Föreningen för folkbildningsforksning. Årsboken samlar en mängd inspirerande artiklar från forskare och folkbildare som på olika sätt möter utmaningar i sin verksamhet. Läs bland annat om Bim de Verdiers arbete med teater i Brasilien och i Sverige och Tore Perssons erfarenheter från folkbildning i Kina. Ett antal artiklar berör de pedagogiska utmaningar folkbildare möter. Ämnen som mobiliseringsdidaktik, normkritik och undervisning för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berörs i lättillgängliga och illustrerade artiklar.

Föreningen för folkbildningsforskning verkar för att bidra till utveckling av folkbildningen genom:
att utgöra en mötesplats för verksamma inom forskning och folkbildning,
att initiera, stimulera och stödja forskning och andra studier om folkbildning,
att bidra till spridning av resultat av forskning och studier om folkbildning,
att verka för att ny kunskap kommer till användning inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.
Redaktionen för Årsboken 2014-15: Tore Persson, Lisbeth Stenberg, Irma Carlsson, Mats Myrstener, Rebecka Lennartsson