Bläddra

Folkbildning & Forskning. Årsbok 2016

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här

Folkbildning & Forskning. Årsbok 2016

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här
Vikten av att hitta sin egen historia är temat i fyra bidrag i årsboken. Det handlar bland annat om den framgångs- rika grävrörelsen som nådde sin kulmen i slutet av 1970-talet. Ett annat tema handlar om vikten av att läsa och samtala. Två andra teman handlar om Demokratin och folkbildningen samt om Öppna möten och mötesplatser. Årsboken innehåller också tillbakablickar från föreningens första 25 år och från föregående år.