Bläddra

Författningssamling i internationell privat- och processrätt

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
Köp här

Författningssamling i internationell privat- och processrätt

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
Köp här
Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och intregrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga EU-förordningar och svenska regler avsedda att implementera olika EU-direktiv. Även de autonoma svenska reglerna har ändrats på åtskillliga punkter.


Denna författningssamling, som i första hand är avsedd att utgöra ett hjälpmedel inom den akademiska juridikutbildningen, innehålller de viktigaste bestämmelserna samt vissa nya regler, vilka trots att de redan är antagna, ännu inte börjat tillämpas.